Szervezetek

Az Alternatíva Egyesület fiatalokkal, fiatalok közösségeinek támogatásával, közösségi kezdeményezések megvalósításával foglalkozó civil szervezet, mely nem formális tanulás lehetőségét nyújtja főként a 13-25 éves korosztály számára az érdeklődésüknek, igényeiknek megfelelő tevékenységek mentén.Tagjaink programokon, rendezvényeken interaktív standokon vesznek részt és klubok, foglalkozások, workshopok, tréningek keretében szakmai ismereteket, tapasztalatokat osztanak meg.

Az Egyesület célja elsősorban megismertetni és elfogadtatni a fiatalok körében a Parkinson betegségben szenvedő illetőleg az egyéb mozgási nehézséggel járó betegeket. A Parkinson kór gyógyíthatatlan betegség így az Egyesület alapítói kiemelkedően fontosnak tartják, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a Parkinson betegség.

A fiatalok érzékenyítése, valamint az érdeklődők körében önkéntesek szervezése.

A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a társadalmi szemléletformálást, az össztársadalmi szociális érzékenység fejlesztését is. Alapítványunk létrehozta a CsakAzértIs!Buli nevű rendezvénysorozatot, amivel rendszeresen valódi akadálymentes szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget teremt mindenki.
Ennek apropóján kialakítottuk a CsakAzértIs! Mozgalmat.

A fiatalok és gyerekek szabadidős tevékenységével foglalkozunk. Ezen belül nagy figyelmet fordítunk az önmegvalósításra és a környezet tudatos gondolkodásra. Minden féle otthon kimaradt holmiból új dolgokat varázsolunk.

 

Olyan tehetséges fiatalok támogatása (kiadványok kiadása, könyvkiadás, kiállítás, rendezvény, program szervezése), akik művészi, irodalmi, sport, tudomány területen kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek. Fontos az elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság szellemében a fiatalok pénzügyi, gazdasági felvilágosítása előadásokon, tréningeken, kiadványokon és könyveken keresztül.

A Horizont Rehabilitációs Alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont tevékenysége szerteágazó. Embertársainknak megfelelően támaszt, segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány feladatának tekinti a társadalmi szemléletformálást, az össztársadalmi szociális érzékenység fejlesztését is.

A Kultúrkör Egyesület megalakulása óta eltökélt híve, művelője, előremozdítója a szegedi kulturális életnek. A csoport tagjai olyan dinamikus, értelmiségi fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári eszmékben és az interkulturalitásban, érdeklődési körük, iskoláik, valamint szabadidős tevékenységeik nagyon tág határok között mozognak, ezáltal lefedve megannyi érdekes és hasznos témakört.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete a Magyar Vöröskereszt származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Fő feladatainkat a nemzetközi mozgalom által is követett 7 alapelv szerint, az emberi élet, egészség és méltóság védelmezése mentén végezzük.

A Motiváció Oktatási Egyesületet azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács egy fórum, mely a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és nemzetközi szereplőkkel döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. A szervezet feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, és a döntéshozók megszólítása.
 

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár helyi, megyei, regionális és országos feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár. A könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.

A Szegedi LMBT Közösségért Csoport egy Szegeden működő közösségi szervezet, melynek célja, hogy a Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális queer és interszex (LMBTQI) emberek társadalmi helyzetének és szükségleteinek megismerjük, valamint ezen csoport önszerveződését és láthatóságát igyekszünk serkenteni.

Csoportunk tagjai évek óta foglalkoznak a zsonglőreszközök rendszeres használatának szellemi és fizikai fejlődésére gyakorolt kedvező hatásaival. Az egyetemi kurzusunknak köszönhetően még szélesebb körben sikerült megimertetnük, és megszerettetnünk ezt a fajta mozgásformát.