Szervezetek

Bán Bea vagyok, az Alkotó Zug megálmodója és 2017- óta vezetője, állandó helyen rendszeresen és egyéb rendezvényeken, fesztiválokon, kitelepüléseken workshop illetve alkotó táborok keretében. 
Egyesületünk 1993-ban alakult ifjúsági szervezetként. Tagjaink fiatalok, és fiatalokat segítő pedagógusok, közösségfejlesztők, közművelődési és vidékfejlesztési szakemberek. 25 éve működünk, mint Csongrád megye egyik ifjúsági, közösségfejlesztő egyesülete. 
A 2018 márciusában megnyílt American Corner Szeged az USA Nagykövetsége, Szeged városa, a Szegedi Tudományegyetem és a Szent-Györgyi Albert Agóra együttműködésében jött létre. A programiroda látogatói sokszínű rendezvények, foglalkozások és előadások segítségével ismerhetik meg az Egyesült Államokat, beleértve az ottani továbbtanulási lehetőségeket is. Programjai között népszerűek a tudománynépszerűsítő és készségfejlesztő foglalkozások, az angol társalgási klub és a különböző témákban szervezett angol, illetve magyar nyelvű előadások.
Az Amnesty International egy több mint hétmillió embert magába tömörítő globális mozgalom, amely egy olyan világért kampányol, ahol az emberi jogok mindenkire egyaránt vonatkoznak. 
Egyesületünk négy fő tevékenységi területe: 1: Aktív természetvédelmi munkák, amelynek keretében a megmaradt természeti területek megóvásával, és a védett értékek felmérésével foglalkozunk. 2: Környezetvédelmi akcióprogramok, egy-egy aktuális környezeti problémára és annak megoldására fókuszálva. 3: Környezeti nevelési programok sorozata, részben az iskolai oktatás keretei közt, részint az iskolaidőn túli időben szervezve, de vannak akkreditált felnőttképzéseink is. 4: Civil érdekképviselet és a területfejlesztési programok monitoringja. 
A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet magasan képzett, a társadalomtudomány területén tevékenykedő kutatók hozták létre 2004-ben a céllal, hogy a Dél-alföldi régióban megfigyelhető társadalmi változások és problémák kutatásával a szervezet hozzájáruljon a problémák kezeléséhez, ezáltal pedig a tudásalapú társadalom fejlesztéséhez. 
Diákcentrum Universitas Alapítvány 1994 óta működik alapítványi és 2005-től kiemelten közhasznú alapítványi formában. Szervezetünk célja, hogy a Dél - alföldi régióban élő fiatalok számára hiánypótló életvezetési és készségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek eredményeként, hatékony életvezetésre képes, problémáit megoldó, munkát vállaló autonóm emberré válnak. 
Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány az egyetlen magyarországi hivatalos közhasznú civil szervezet, mely elkötelezett az endometriózissal küzdő nők támogatása iránt. 
Alapítványunk küldetése, javítani a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok életkörülményeit. Hangsúlyt fektetni a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedési problémáinak megoldására, a társadalomba való beilleszkedés során. 
A Független Egyesület 2005 novemberében alakult meg a drogprobléma iránt érzékeny, a változtatásért tenni akaró, többségében szakmabeliek részvételével.
A Gyógyszerészek a Jövőért Egyesület 2019 márciusában alakult szegedi gyógyszerészek kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges tevékenysége egészségtudatosságról és tudatos gyógyszerfelhasználásról szóló előadások szervezése fiatalok, iskoláskorúak számára. 
A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. 
A Nemzetközi Diplomáciai Társaság (International Diplomatic Student Association) a Magyar ENSZ Társaság ifjúsági tagozataként fő céljának tekinti a diplomácia gyakorlatának, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek alapelveinek, működésének megismertetését a fiatalság körében, előadások, interaktív „workshopok”, nyilvános viták, emberjogi filmvetítések és konferenciák segítségével. 
A Játszótér Alapítvány bírósági bejegyzése 2014. januárjában emelkedett jogerőre, de szervezetünk informális szervezetként már 2013 elejétől működött.
A Keresztpont Egyesület célja egyetemisták és egyetemista korú fiatalok közéleti, mentálhigénés, valamint kulturális tevékenységének támogatása, valamint az ehhez kapcsolódó programok, folyamatok felkarolása, különös tekintettel a társadalmi felelősséghez kapcsolódó kezdeményezésekre. 
A Magyar Madártani Egyesület az 1974-es megalakulásakor 17 helyi csoporttal rendelkezett országszerte, Csongrád megyében az ezt követő húsz év során négy helyi csoport is létrejött. 1996-ban megalakult az egyesület egyik legnagyobb helyi szervezete, az MME Csongrád Megyei Helyi Csoportja. 
Az alapítvány jelenlegi formájában 2009-ben alapult. Jelenleg 2 alkalmazottal, és egy tucat önkéntessel működik. Célja a drogfogyasztás csökkentése megelőzésen keresztül. 
A Mensa a legmagasabb intelligenciájú emberek nemzetközi klubja, mintegy százhúszezer taggal szerte a világon, akiknek több mint 2 százaléka Magyarországon él. Célunk az intelligencia népszerűsítése, az intelligenciára vonatkozó kutatások támogatása, valamint ösztönző közeg biztosítása tagjaink számára.
A Móra Ferenc Múzeum a Dél-Alföld kulturális életének zászlós hajója, Csongrád megye kulturális központja.
A Motiváció Oktatási Egyesületet 2012-ben azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését. 
A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani azáltal, hogy hatékony párbeszédet teremt a fiatalok és a magyar, illetve nemzetközi döntéshozók között. Legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (rövid nevén NISZ Zrt.) jogelődei révén fél évszázados múltra tekint vissza. 
A KözösPont egy keresztény fiatalokból álló csapat, akik a fesztiválok közegében adnak lehetőséget mindenkinek arra, hogy begyakorolt szövegek végighallgatása nélkül, kötetlenül, személyesen beszélgethessenek hitről, kereszténységről, az életről vagy bármi másról. 
Hazánk nemzeti emlékhelye az Anonymus krónikájából ismert „első országgyűlés” feltételezett helyszíneként vált magyarságtudatunk részévé. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részét képező Emlékpark ma már az egyik leglátogatottabb nemzeti emlékhely, köszönhetően a több napra is elegendő látnivalóknak, programoknak.
2017-ben Szegeden kezdte meg működését az Országos Állatvédelmi Alapítvány. Az országos civil szervezetet Balogh Ernő alapította és június 20-án jegyezte be a Szegedi Törvényszék. Az alapítvány elsődleges célja az állatvédelem: a prevenció, a szemléletváltás, a fiatalok oktatása, tanácsadás, civilek és hatóságok közötti kommunikáció, állatotthonok és más állatvédelmi szervezetek segítése és támogatása. 
A Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesület közel egy évtizede működik Szegeden és immár hatodik alkalommal készül a SZINre. A SZIN azon kevés fesztivál egyike, ahol a civilek hangsúlyos szerepet tölthetnek be, ezáltal népszerűsítve a céljaikat. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk a jelenlétet. 
Szeged egyetemváros, az ifjúsági korosztály pedig átfedéssel található meg a közoktatásban és a felsőoktatásban. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a város, a városi ifjúság, az SZTE és a civilek közösen gondolkodjanak, és közös célokat kitűzve együtt érjék el azokat. Az elmúlt években tanácsadásokat végeztünk nem formális ifjúsági szervezeteknek, együttműködtünk a Magyar Honvédséggel, valamint regionális ifjúsági szervezetekkel.
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár helyi, megyei, regionális és országos feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár. Könyvtárunk legfontosabb feladatának tekinti, hogy hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket.
Intézményünk a Család-és Gyermekjóléti Központ a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Bölcsődék Igazgatóságával integráltan, önálló szakmai egység keretében, Szeged járás illetékességi területén látjuk el szociális és gyermekjóléti feladatainkat, melynek keretében segítséget nyújtunk a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok rendezésében.
A Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum több, mint 30 éve nyújt drogproblémában érintettek és hozzátartozóik számára pszichoszociális és egészségügyi ellátást. Az intézmény elsődleges célja az illegális drogokat használók, illetve a más szenvedélyekkel küzdők kezelése, gondozása, ellátása. Intézményünk fennállása óta fontosnak tartjuk a prevenciós tevékenységet, a korai elérést, tanácsadást, a különböző iskolai, családi, városi rendezvényeken való megjelenést. 
Egyesületünk célja: aktív szerepvállalás az ifjúsággal kapcsolatos problémák feltárásában, meg-előzésében és kezelésében. Szemléletmódunk alapvetően mentálhygiénés, ezzel széleskörűen értelmezett prevenciós tevékenységünket szeretnénk hangsúlyozni. Meggyőződésünk, hogy az egészséges, személyiségében érett, konfliktushelyzeteit kezelni tudó fiatalok kevésbé lesznek veszélyeztetve, mint az életre kellően nem felkészített társaik, így széles értelemben vett egészségnevelő tevékenységünk sikereként élet-céljaikat megtaláló és megvalósítani képes egyének-ként válhatnak társadalmunk hasznos tagjaivá.
A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű civil szervezet küldetése, a dél-alföldi régióban tevékenykedő önkéntesek és civilek munkájának segítése képzésekkel, tanácsadással, illetve önkénteseknek és önkénteseket fogadó szervezeteknek biztosított szolgáltatásokkal.
Az 1996-ban alapított, mára mintegy 200 főt foglalkoztató Tempus Közalapítvány évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatási-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben.
Az Egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: a) képviseli és védelmezi a látássérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez.