Szervezetek

Az Aktív Sport és Edukáció Egyesület 2017-ben alakult. Számtalan utánpótlás versenyen vettünk részt és munkánkat a Magyar Tornaszövetség, a SOSZ, valamint Szeged város Sportbizottsága is támogatta. A modern kor kihívásának megfelelően E-Sport Szakosztályt létesítünk amely támogatásra talált az Szegedi Egyetemen is és várhatólag szeptemberben indul a közös E-Sport szakosztály. Szeretnénk, ha ez a világon legdinamikusabban fejlődő sport-játék a fiatalok számára Szeged is teret hódítana.
Az Alternatíva Egyesület 1993-ban alakult. Tagjaink fiatalok, és fiatalokat segítő pedagógusok, közösségfejlesztők. Főbb tevékenységünk a 13-25 éves korosztály kezdeményezéseinek támogatása, kompetenciáik, közösségeik fejlesztése. Működésünk során több ifjúsági közösségi tér létrejöttét, beindulását katalizáltuk. Jelenlegi műhelyeink; Médiakommandó instant újságkészítő csapat, Senkinek Sem Art street art csoport, Grund ifjúsági magazin, Klubvadászok 2.
A 2022-es évben a Civil Faluban végzett tevékenységeink által szeretnénk azt bemutatni, hogy egy önkéntes tevékenység keretei között hogyan lehet segíteni a fogyatékossággal élő személynek. Ezt lehet szervezett formában is csinálni, de lehet a mindennapi élet részeként is hasznosan tud működni.
Az Amigos a gyerekekért Alapítvány egy egyetemistákból álló jótékonysági szervezet, melynek tagjaiként célunk, hogy a nehéz helyzetben lévő gyermekeket segítsük és a kórházban fekvő beteg gyerekeket motiváljunk a gyógyulásra egy hasznos eszközön, a nyelvtanuláson keresztül már 7 éve. Hisszük, hogy mi egyetemisták félúton a gyermek és felnőtt lét között, példát tudunk mutatni a gyermekeknek úgy, hogy közben a barátaikká válunk.
Az Árboc Közhasznú Egyesület fő tevékenysége a szemléletformálás interaktív programokon keresztül. A fiatalokat szeretnénk megszólítani; ledönteni az előítéletekből épült falakat a fogyatékossággal élő és az ép emberek között és elérni, hogy az utánunk következő generációknál falak helyett hidak épüljenek, próbáljunk közös alapokra építkezni.
A CSEMETE Egyesület a fenntartható társadalomért és az élhető környezetért tevékenykedik immár több, mint harminc éve. Környezetvédelmi akcióink, aktív természetvédelmi munkáink, a fiatalok számára szervezett környezeti nevelési programjaink, táboraink és rendezvényeink a helyben, országos szinten és határon túli együttműködések keretében is lehetőséget adnak az érdeklődők bekapcsolódására.
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége 2002. augusztus 23.-án került bejegyzésre. Célunk, hogy a fiatalok megismerjék és elfogadják egymást nemzetiségre, hátrányos helyzetre vagy egyéb különbségekre való tekintet nélkül. Szervezetünk 2012 óta Csongrád-Csanád megyében a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat is fenntartja.
Az Erzsébet Ifjúsági Alap átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Kiemelt fontosságú az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése, illetve az ifjúsági korosztály mindennapi életében érintett szakemberek és együttműködő partnerek bevonása, elkötelezése.
A Fatima Ház Alapítvány 2009 óta működik Szegeden. Nagycsaládos szervezetek vezetői hozták létre azzal a szándékkal, hogy segítsük a nehéz körülmények között élő gyerekek életét, fejlesszük a képességeiket, hogy felnövekedve teljesebb életet élhessenek. Mostanra 560 családot támogatunk (nagyjából 2800 fő). A támogatott családok közül kb. 116 család 560 fő él mélyszegénységben. Az erősen veszélyeztetett körzetekben 4 vidéki adomány pontot hoztunk létre, hogy közvetlen közelbe tudjunk segíteni. Alapítványunk a kis gyermekes családokat segíti.
A Fiatalok a Nemzetért Alapítványt hazaszeretet által vezérelt, lelkes fiatalok hozták létre. Szívügyünk történelmi, kulturális hagyományaink ápolása, őseink emlékének megőrzése, a tudományos és kulturális élet gazdagítása, az ezt szolgáló rendezvények szervezése. Fontosnak tartjuk a fiatalok társadalmi aktivitását, ennek jegyében indítottuk el az Aktív Ifjúság c. projektünket.
A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2008-ban jött létre. Legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont és önkénteseinek tevékenysége szerteágazó: hétköznapi emberekkel, valamint cégekkel, szervezetekkel is foglalkozik és számukra a szükségeiknek megfelelően támaszt, segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Szakmai tevékenység: CsakAzértIs!Buli fogyatékkal élőknek, Otthoni gyógytorna, Akadálymentesítés, Vászontáskák festése, Adományok szétosztása
A House of European Affairs & Diplomacy Szeged diákszervezet elkötelezetten készíti fel a tagjait külügyi, külpolitikai, külgazdasági munkakörökre. A szakmai tudás mellett nemzetközi vonatkozású kulturális és közösségi programokat, diplomáciával, külpolitikával, aktuális kérdésekkel foglalkozó szakesteket tartanak, valamint nyílt eseményeket szerveznek tagjaik számára.
Az országban jelenleg tizenegy Áldozatsegítő Központ mellett három Áldozatsegítő Pont várja a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatait. A szolgáltatások térítésmentesen és rászorultságra való tekintet nélkül vehetők igénybe, tehát mindenki számára rendelkezésre állnak. A támogatás típusát a bűncselekmény jellege, az áldozat testi, lelki, pszichés és mentális állapota és személyes körülményei határozzák meg.
A Junior Achievement Magyarország fő célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen az oktatás, valamint a hazai és nemzetközi üzleti élet sikeres szereplői között egy olyan vállalkozói élmény megszerzése által, ahol a fiatalok a vállalati partnerek, mentorok és pedagógusaik inspiráló közreműködésével mernek vállalkozói ötletük megvalósításába kezdeni. A gyakorlati tudás átadására saját fejlesztésű digitális tartalmakat és nemzetközileg elismert online kurzusokat biztosítunk, újszerű pedagógiai módszerekkel.
A Kereszpont Egyesület 2017-ben hozták létre SZTE-s hallgatók, amely céljának elsősorban az ifjúság fejlesztését és a felelős értelmiségi életforma kibontakoztatását jelölte meg. Főbb programjai: - Keresztpont Esték - Termelői Vásár - Családi Futónap és Félmaraton - Felnőtté válás kurzus és kiállítás Jelenleg Közép-Kelet Európa első teljesen Fair Trade kávézójának indításán dolgozunk, mely Szeged szívében az egyetemi vonzáskörzetben található.
oszlopos tagjai vagyunk a SZIN Civil Falunak. Azon vagyunk, hogy még színesebbé, felejthetetlenné tegyük neked ezt a néhány napot. Azt szeretnénk ha jól éreznéd nálunk magadat, de ehhez Te is kellesz. Gyere el! Egy jó emlékkel lesz több a gyűjteményedben. Várunk!
A LÁTDE 2015. november óta koordinálja látássérült személyek elemi, valamint foglalkozási rehabilitációját. Országos szintű tevékenységet is végzünk, de leginkább a dél-alföldi régióhoz kötődik aktivitásunk. Csongrád-Csanád megye nagyobb városaiban (Szeged, Csongrád, Szentes, Makó) helyi irodákat működtetünk a speciális segédeszközzel, a látásfogyatékossággal élő személyek és családtagjaik számára.
Az 1881-es év volt a Magyar Vöröskereszt megalakulásának éve. A szervezet tevékenységét a Genfi egyezmény alapján végzi. Jelenleg számos területen tevékenykedünk. Véradás, szociális tevékenység, katasztrófa készenlét, keresőszolgálatot, elsősegélynyújtást, menekültügy tartozik a tevékenységeink közé. Számos programon részt vettünk más iskolákban, illetve a Civil Faluban is jelen vagyunk már évek óta.
A Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely 1996 óta végzi tevékenységét Budapesten, 2021 szeptembere óta pedig már Szegeden, és további 21 településen. Az MCC első sorban az általános iskola felső tagozatán, a középiskolákban, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak vagy a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek ad ingyenes, magas színvonalú képzést. Másrészt pedig minden érdeklődő számára elérhető szellemi műhely.
A Mátrix Közhasznú Alapítvány 2003 óta közhasznú, elsősorban kulturális, szociális, egészségvédelmi, oktató - nevelő, szemléletformáló, szabadidős turisztikai tevékenységeket folytat. Évente több tízezer jótékonysági akciójával, adományozásával fontos tevékenységekben vesz részt. A www.matrixalapitvany.hu és a www.bohocdoktor.com oldalakon is megismerhető programok önkéntesek révén sikeresek.
A Mensa egy nemzetközi egyesület, közel 140 ezer taggal a világ száz országában. Magyarországi szervezete a Mensa HungarIQa. A Mensa célja, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket, tekintet nélkül korukra, nemükre, származásukra vagy társadalmi helyzetükre.
A Móra Ferenc Múzeum Szeged szívében, a Tisza-part és a Belvárosi híd találkozásánál fekszik, patinás épülete a városkép meghatározó része. Az intézmény megyei hatókörű városi múzeum, a régió kiemelkedő kulturális központja. Állandó és folyamatosan megújuló időszaki kiállításai mellett komoly régészeti, néprajzi, történettudományi, numizmatikai és természettudományi kutatómunka is folyik a Kultúrpalota falai között.
A Motiváció Oktatási Egyesület hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Egyesület keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg.
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete érdekvédelmi tevékenysége során szintén felismerte, mekkora szerepe van az emberek érzékenyítésének abban, hogy nem csak épített környezetünk lehet akadálymentes, de a közösségi és kulturális programok is, melyek élményét fogyatékos embertársaink is szeretnék átélni. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 1981. április 27-én alakult meg azzal a céllal, hogy a mozgásukban akadályozott embereket sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi szempontjaik alapján egyesítse.
A Nem Adom Fel Alapítvány lehetőséget teremt arra, hogy a társadalom hátrányos helyzetűnek minősített tagjai újra tudják értelmezni a helyüket és küldetésüket a világban. Üzenetünk: Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen, csak szeretettel és elfogadással kell fordulnunk egymás felé!
A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat, illetve annak álláspontját. Megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.
A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi művelődés országos fejlesztő intézménye. A szervezet célja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítása, ennek megfelelően kutatások, módszertani mintaprogramok, képzések, tudásmegosztó alkalmak, kiadványok révén járul hozzá a közösségi művelődés szakmai megerősítéséhez és az utánpótlás biztosításához. A Nemzeti Művelődési Intézet székháza 2020 tavaszán épült fel Lakiteleken.
Gyönyörű természeti környezetben található a magyarság fontos nemzeti emlékhelye, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Látnivalóinkkal, programjainkkal, rendezvényeinkkel több napra szóló élményt kínálunk. Magyarország egyik leglátogatottabb muzeális kiállítóhelye a magyar honfoglalás korától kezdve több történelmi koron keresztül idézi meg a magyar történeti hagyományokat.
Az Őrültech Magyarország egyik legnépszerűbb tech tematikájú podcastje. Több ezres hallgató táborunkat a legfrissebb tech- és tudományos hírekről tájékoztatjuk szórakoztató formában. Az internet, az okostelefonok és a hozzájuk fűződő technológiai újdonságok mindenki életét meghatározzák, így azoknak is érthető formában dolgozzuk fel az aktualitásokat, akiket nem foglalkoztatnak komolyabb technológiai részletek.
Az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány elsősorban macskák mentésével foglalkozik. Adományokból kezeljük és visszük orvoshoz az állatokat, gondoskodunk a napi ellátásukról. A macskákon túl, rendszeresen látunk el madarakat és sokszor hívjuk fel az emberek figyelmét rovarokra, sünökre is és arra, hogyan segíthetik őket. A napi mentések és gondozások mellett, a felelős állattartás fontosságát hangoztatjuk óvodákban, iskolákban, ahol ismeretterjesztő foglalkozásokat, előadásokat szervezünk.
Társadalomkutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás - e kifejezésekkel foglalható össze a Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesület aktív társadalomformáló tevékenysége. Szemléletformálásunkon keresztül egy olyan nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttéhez járulunk hozzá, amely hatékonyan kezeli konfliktusait és sikeresen tud ellenállni a megosztó és megtévesztő eszméknek, megteremtve ezáltal egy békés, egységes és prosperáló közösséget.
A Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete a megyében már több, mint húsz éve törekszik a Sclerosis Multiplexes betegek életét könnyebbé tenni, őket és családjukat támogatni, változatos programokkal, terápiás lehetőségek felkutatásával és megszervezésével, ismeretterjesztéssel csakúgy, mint közös foglalkozások, tornák, kirándulások valamint közösségépítő tevékenységek megvalósításával.
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár helyi, megyei, regionális és országos feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár. Könyvtárunk legfontosabb feladatának tekinti, hogy hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket. Intézményünk a város kultúréletében érdemben kiépített sok éves múltjára alapozva települ ki a fesztiválra minden évben. A gazdag és folyamatosan frissülő, naprakész állomány lehetőséget biztosít a fiatalok hatékony megszólítására, ráirányítva figyelmüket a könyvek és az olvasás fontosságára.
A Család- és Gyermekjóléti Központunk küldetése, hogy hozzájáruljon a lakosság jólétéhez, képviselje a kiszolgáltatottak, a rászorulók jogait, védje és segítse a gyermekeket, fiatalokat. Szolgáltatásainkat azoknak a családoknak, gyermekeknek és fiataloknak ajánljuk, akik szociális, gyermeknevelési problémákkal, családi konfliktusokkal küzdenek, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, létfeltételeik nem biztosítottak és e problémákban szeretnének segítséget kapni.
A Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1987-es alapítása óta rengeteg változáson ment keresztül, de ami nem változott, az az ifjúság segítése, a biztonságos szórakozás promótálása, valamint az ártalomcsökkentés.
A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének legfontosabb célja, hogy a Dél-magyarországi régióban tevőlegesen hozzájáruljon a lakosság egészségközpontú attitűdjének kialakításához és fejlesztéséhez úgy a testi, mint a lelki-szellemi jólét területén. Aktív részét képezzük az Orvostanhallgató Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (IFMSA), valamint több együttműködésben részt veszünk helyi és országos szervezetekkel, hogy az egészségépítés jelentősége széleskörű figyelmet kaphasson.
A Szegedi Vízmű Zrt-nek fő feladata Szegeden és Algyőn az ivóvíz szolgáltatás biztosítása, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, a szennyezett vizek megtisztítása, valamint a rendszerek karbantartása és jó állagának megőrzése.
A Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged Város Önkormányzatának intézménye, amely az Agóra Központból és a város 7 lakóterületi művelődési házából áll.
Család - Gyermekjóléti Szolgálat jelen formájában 2016 óta működik. Ezt megelőzően 1997 óta, mint családsegítő és gyermekjóléti központ volt megtalálható a városban. 21 családsegítő kolléga segíti, a hozzánk fordulókat, illetve vizsgálja a hozzánk érkezett jelzéseket. Igyekszünk minden városi rendezvényen megjelenni, hogy minél szélesebb körben ismerjenek meg minket.
A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért önkéntes programokat és akciókat szervez minden korosztály számára és segíti az önkéntessé válást. Ahhoz, hogy jó önkéntes lehetőségek legyenek, jó fogadóhelyszínek kellenek, így felkészítjük a szervezeteket, intézményeket az önkéntesek fogadására. Célunk még, hogy a civilek munkáját közelebb hozzuk az emberekhez, és a civil szervezetek is fejlesszük szemináriumokkal, népszerűsítési lehetőségekkel.
A Várva Várt Alapítvány elsődleges célja, hogy a megfogant magzatok várva várt személyként születhessenek meg és szerető családban nőhessenek fel. Az elmúlt években több, mint ezer esetben tudtunk segíteni a kritikus anyagi, vagy családi helyzetbe került kismamákon és újszülöttet gondozó családokon országszerte, hogy gyermeküket vér szerinti családjukba hazavihessék, ha pedig a hazagondozás a körülményeik miatt nem lehetséges, a kisbabájuk szerető otthonban cseperedjen fel.