Szervezetek

Az Áldozatsegítő Központot felkeresők számára személyre szabott felvilágosítást nyújtunk az alapvető jogaikról, az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Az áldozatok segítséget kaphatnak a szolgáltatások igénybevételéhez, az illetékes hivatalokkal való kapcsolatfelvételhez,  szükség esetén érzelmi segítségnyújtás is biztosított, amelynek célja az áldozat mentális egyensúlyi állapotának stabilizálása  ami segítséget jelenthet a pszichikai feszültség csökkentésében.
Egyesületünk 1993-ban alakult. Tagjaink fiatalok, és fiatalokat segítő pedagógusok, közösségfejlesztők.  Főbb tevékenységünk a 13-25 éves korosztály kezdeményezéseinek támogatása, kompetenciáik, közösségeik fejlesztése.  Működésünk során több ifjúsági közösségi tér létrejöttét, beindulását katalizáltuk. Jelenlegi műhelyeink; Médiakommandó instant újságkészítő csapat, Senkinek Sem Art street art csoport, Grund ifjúsági magazin
Az American Corner Szeged a budapesti Amerikai Nagykövetség támogatását élvező programiroda, amelynek célja, hogy az amerikai kultúrával kapcsolatos, tudománynépszerűsítő eseményeikkel közelebb hozzák Amerikát. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és új készségek fejlesztésére is, és fontos tájékozódási pont amerikai ösztöndíj- és továbbtanulás lehetőségekről. A Corner-hálózat és a Nagykövetség közös célja, hogy előmozdítsa az Egyesült Államok és Magyarország közötti kölcsönös megértést. 
Mi egy egyetemistákból álló jótékonysági szervezet vagyunk és célunk, hogy a súlyosan beteg gyerekeket motiváljuk a gyógyulásra egy hasznos eszközön, a nyelvtanuláson keresztül. Úgy gondoljuk, hogy egyetemistaként példát tudunk mutatni, hiszen mi is tanulunk, diákok vagyunk, ugyanakkor a kisebb korkülönbség miatt barátként foglalkozunk a gyerekekkel.
Az Amnesty International Magyarország egy magyar jogvédő civil szervezet, amely azért dolgozik, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek. Jelen évtizedre vonatkozólag nemzetközi mozgalmunk fő célkitűzései között szerepel a klímaválságból fakadó emberi jogi problémák kezelése.
Bán Bea vagyok, az Alkotó Zug megálmodója és 2017- óta vezetője, állandó helyen rendszeresen és egyéb rendezvényeken, fesztiválokon, kitelepüléseken workshop illetve alkotó táborok keretében.
Az Egyesület 1987-ben alakult Szegeden, mára országos hatókörűvé vált, helyi és regionális programokkal is, de határon átnyúló együttműködésekben is részt veszünk. Tagságunk létszáma egyéni tagokból több mint négyszáz fő, az oktatási intézményekben működő tagcsoportok még körülbelül hatszáz diákot érintenek. A tagok tizenöt szakosztály keretein belül végeznek szakmai munkát.
Az egyesület profilja az elmúlt 10 évben bővült az ifjúság, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés irányába. Tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, kurzusokat és képzéseket vezetnek. Munkatársaik részt vesznek tanácsadásban, ifjúságfejlesztésben, tananyagfejlesztésben és tesztelésben, illetve tréningeket vezetnek. Az elmúlt évek során a vállalkozási készség és képesség fejlesztését szolgáló területeken is jártasságot szereztek.
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége legfőbb célunknak azt tartjuk, hogy az eurorégió területén nemzetiségtől és lakhelytől függetlenül a fiatalok hasonló körülmények között éljenek, hasonló esélyekkel rendelkezzenek. Célunk, hogy a fiatalok megismerjék és elfogadják egymást nemzetiségre, hátrányos helyzetre vagy egyéb különbségekre való tekintet nélkül.Szervezetünk 2012 óta Csongrád-Csanád megyében a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat is fenntartja.
A projekt átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Kiemelt fontosságú az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése, illetve az ifjúsági korosztály mindennapi életében érintett szakemberek és együttműködő partnerek bevonása, elkötelezése.
Fő célunk, hogy jó programokat szervezzünk a fiataloknak, a fiatalokkal közösen. Támogassuk őket a képességeik fejlesztése során.  Gyerekek és fiatalok képességfejlesztésével foglalkozunk, délutáni foglalkozásokat tartunk. Gyermektáborokat és ifjúsági cseréket szervezünk. Támogatjuk a nehéz sorban élő családokat. Alapítványunk a kezdetetektől foglalkozik a környezetünk védelmével és a maradék anyagok újra hasznosításával.
A Horizont Rehabilitációs Közhasznú alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont tevékenysége szerteágazó: hétköznapi emberekkel, valamint cégekkel, szervezetekkel is foglalkozik, számukra a szükségeiknek, igényeiknek megfelelően támaszt, segítséget és széleskörű szolgáltatásokat nyújt.
Ha fiatalos, innovatív és lendületes közösséggel szeretnél találkozni, akkor nálunk a helyed! A Keresztpont Egyesület 2017-ben alakult meg egy addig informálisan működő csoport tagjaiból. Találkozhattál velünk a Keresztpont Esték rendezvénysorozatán vagy különböző egyetemi eseményeken. Ha már voltál a programjainkon, akkor azért, ha nem, akkor azért térj be hozzánk! Ismerd meg te is a Fair Trade-t (méltányos kereskedelmet) és ennek hazai lehetőségeit egy jobb, környezetbarátabb élet érdekében.
A Kiút Alapítvány a szenvedélybetegek absztinens életmódjának kialakítását, társadalomba való visszailleszkedését segíti, valamint a nem függő személyek számára megelőző, felvilágosító tevékenységet végez, díjmentesen, névtelenséget biztosítva.
Fogyatékos személyek  esélyegyenlőségének biztosítása, akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezethez való jog, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Fogyatékos személyek jogainak érvényesítése az egészségügy területén, az oktatás és képzés és a foglalkoztatás területén. Képzések és tanfolyamok szervezése, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása, kulturális szolgáltatás.
A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt alapelvei és elismerési feltételei szerint működő, már 140 éves hazai múlttal rendelkező humanitárius szervezet. Célunk az élet és emberi méltóság védelme; a rászorulók, bajbajutottak megsegítése. Mindennapi feladatainkat a világszerte elfogadott 7 vöröskeresztes alapelv mentén végezzük, amelyek ezek: emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egyetemesség, egység.
A Motiváció Műhely hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Műhely keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg három civilszervezet tagjainak az összefogásával.
A Nem Adom Fel Alapítvány, budapesti székhellyel rendelkező szervezet, melynek részeként 2014-ben Szegeden is létrejött egy helyi érzékenyítő tagszervezet, ahol jelenleg 21 fő megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik és 4 önzetlen, lelkes önkéntes tevékenykedik. Büszkék vagyunk arra, hogy valamennyi kollégánk fogyatékossággal élő, és minden feladatot ők látnak el, mely a csapat életében felmerül.
A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani azáltal, hogy hatékony párbeszédet teremt a fiatalok és a magyar, illetve nemzetközi döntéshozók között. Legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.
Az ONIX Egyesület 2020 őszén került megalapításra. Csapatunk fiatal, innovatív ötletekkel rendelkező, lelkes tagokból áll, akik célja a segítségnyújtás, a hátrányos helyzetű fiatalok, családok megsegítésén túl olyan kulturális és tematikus programok, események szervezése, amelyek kortól, nemtől és identitástól függetlenül látogathatóak és élvezhetőek.
Gyönyörű természeti környezetben található a magyarság fontos történelmi helyszíne, nemzeti emlékhelye. Az 55 hektáros, parkosított, erdősített terület a Kiskunsági Nemzeti Park része.
Az Egyesület tevékenységének célja elsősorban a társadalmi szempontokat szem előtt tartó döntéshozatalt elősegítésée. Emellett a társadalomtudományok ismeretanyagának bővítését, valamint az új kutatási eredmények nyilvánossággal való megismertetését is célunknak tekintjük.
A szegedi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 éve, 1981 januárjában indult. Alapítója Dr. Farkasinszki Teréz pszichiáter volt. Évekig napi 12 órában fogadták az önkéntesek a hívásokat. A 90-es években több éven át napi 24 órában üzemeltünk, majd ismét napi 12 órában. 2011 júliusa óta folyamatosan heti 168 órában fogadjuk a hívásokat.
A Sclerosis Multiplex-es /SM/ Betegek Csongrád Megyei Egyesülete 2001-ben alakult Szegeden SM-betegek összefogásával. A megye egyik legnagyobb taglétszámú és legtöbb fiatal felnőtt (25-45 év közötti) beteget képviselő szervezete vagyunk. Ezért is fontos feladatunknak tarjuk a betegek aktív közösségi életbe, társadalomba és munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatását, a társadalmi érzékenyítést, a lakosság minél szélesebb rétegeinek informálását az SM-ről, valamint ennek, és a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében a civil szervezetekkel való együttműködés megerősítését.
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2009 óta aktívan képviselteti magát a Szegedi Ifjúsági Napok Civil Falujában. Intézményünk a város kultúréletében érdemben kiépített sok éves múltjára alapozva települ ki a fesztiválra minden évben. A gazdag és folyamatosan frissülő, naprakész állomány lehetőséget biztosít a fiatalok hatékony megszólítására, ráirányítva figyelmüket a könyvek és az olvasás fontosságára.
Munkatársaink  középiskolás gyermekeknek középiskolai felkészítő tréningeket szervezünk, melynek célja a gyermekek kommunikációs készségfejlesztése a drogprevencióra is. Közösségi prevenciós programjaink között említjük a táborainkat, családi napjainkat. Közösségi rendezvényeink mellett említjük óvodai és iskolai szociális munkásaink, mentálhigiénés szakemberek által szervezett tematikus szociális és készségfejlesztő csoportfoglalkozásainkat.
Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).
A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű szervezetünk 2002-től dolgozik Szegeden, a megyében és országos kitekintéssel az önkéntesség elterjesztésén. Célunk, hogy a társadalom minél szélesebb köre felismerje, hogy az önkéntesség egy olyan jó ügy, ami a hátrányos helyzetű személyeken segít és az önkéntes is fejlődik általa.