Szervezetek

Egyesületünk 1993-ban jött létre a Szegedi Ifjúsági Ház ifjúsági irodájába járó fiatalok és felnőtt segítőik részvételével. Idén ünnepeljük 25. születésnapunkat. Koordináltuk a magyarországi teleház hálózat képzői és mentor hálózatát, kiadványokat, CD-ket, kisfilmeket, újságok tucatjait jelentettük meg ez idő alatt. A fiatalok kezdeményezéseit, aktív állampolgári részvételét segítjük elő az ifjúsági szakma, a nem-formális tanulás, a projekt módszer segítségével.

Horizont tevékenysége szerteágazó: hétköznapi emberekkel, sérültekkel is foglalkozik, számukra a szükségeiknek, igényeiknek megfelelően támaszt, segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Kiemelt feladatának tekinti a társadalmi szemléletformálást, az össztársadalmi szociális érzékenység fejlesztését is. Létrehoztuk a a CsakAzértIs!Buli rendezvénysorozatot, valódi akadálymentes szórakozási, kikapcsolódási lehetőség mindenkinek.

Ennek apropóján kialakítottuk a CsakAzértIs! Mozgalmat.

A CSBO a család- és népesedéspolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában működik közre. A CSBO működteti az éjjel-nappal elérhető Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

A Csodás Hagyatékunk Akadémia hagyomány alapú személyiségfejlesztéssel foglalkozik. Célunk, hogy a Csongrád megyei fiatalokat támogassuk az önérdek érvényesítésben a mai modern kihívások között, a hagyomány elemeinek ötvözésével. Foglalkozásainkon a középiskolából kikerülő vagy épp az egyetemi tanulmányaikat szüneteltető fiatal felnőttek könnyedén rátalálhatnak arra a tevékenységi körre, amiben jól érzik magukat és sikeresek lesznek.

A Szegedi Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. ifjúsági irodát és ifjúsági közösségi teret hozott létre a Dózsa György utca 2. szám alatti épületében D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont néven. Az iroda egyszerre hozza vissza a klubok, klubtevékenységek értékeit és információkkal, tanácsokkal szolgál a betérő fiatalok számára. Az Ifjúsági Ház az iroda létrehozásával is hangsúlyozni szeretné, hogy újra az ifjúság házává kíván válni.

A DARTKE 2004 májusában hozták létre társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók és egyetemi oktatók. Az egyesület létrehozásának célja empirikus társadalomtudományi kutatások koordinációjának, illetve egyetemi hallgatók tudományos jellegű munkatapasztalat-szerzésének a biztosítása volt. Ennek megfelelően az egyesületünk megalakítása óta bevonunk szervezetünk munkájába egyetemi hallgatókat. Szervezetünk minden évben számos társadalomtudományi kutatási projektet valósít meg. 

Duna -Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének bírósági bejegyzésére hosszas jogi munkát követően 2002. augusztus 23.-án került sor. A szervezet az eurorégióban működő ifjúsági szervezetek munkáját fogja össze és segíti.

Legfőbb célunknak azt tekintjük, hogy az eurorégió területén nemzetiségtől és lakhelytől függetlenül a fiatalok hasonló körülmények között éljenek, hasonló esélyekkel rendelkezzenek.
 

Célunk hogy a nagycsaládokban élő és hátrányos helyzetű gyerekekkel megosszuk az önfeledt boldog játszás örömét. Segítsünk a fiataloknak rátalálni saját útjukra. Önbizalmat és lelkesedést adunk életcéljuk kitűzéséhez. Kulturális, ismeretterjesztő, játékos és kézműves programokat szervezünk. Európai Uniós projekteken keresztül képezzük a fiatalokat. Továbbá segítjük az embereket és a családokat, hogy emberhez méltón élhessenek. Képviseljük az fiatalok érdekeit, az ő jövőjük a mi jövőnk is.

A Horizont Rehabilitációs Alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont tevékenysége szerteágazó. Embertársainknak megfelelően támaszt, segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány feladatának tekinti a társadalmi szemléletformálást, az össztársadalmi szociális érzékenység fejlesztését is.

A Képzerdő, Szeged első intelligens játszóháza. Délutáni alkotó és drámás foglalkozásaink mellett számos asztali társasjátékot lehet kipróbálni, illetve kölcsönözni tőlünk.

GameRoomunk Ps4 Pro konzolokkal, virtuális (VR) szemüveggel és szimulátor székkel felszerelt. Itt mindenki megtalálja a magának való szórakozást, legyen az egyéni vagy kooperatív játék. Szülinapi zsúrok, nyári táborok, privát rendezvények szervezésével is foglalkozunk! Várjuk az érdeklődőket egész évben Szeged belvárosában!

A Kultúrkör Egyesület 2014-es megalakulása óta eltökélt híve, művelője, előremozdítója a szegedi kulturális életnek. A csoport tagjai olyan dinamikus, értelmiségi fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári eszmékben és az interkulturalitásban, érdeklődési körük, iskoláik, valamint szabadidős tevékenységeik nagyon tág határok között mozognak, ezáltal lefedve megannyi érdekes és hasznos témakört.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete a Magyar Vöröskereszt szervezeti egysége. Fő feladatainkat a nemzetközi mozgalom által is követett 7 alapelv szerint, az emberi élet, egészség és méltóság védelmezése mentén végezzük.

Alapítványunk 2003 óta közhasznú szervezetként kulturális, szociális, egészségügyi, szabadidős céllal programokat szervez, rendezvények sikeres megvalósításában tevékenykedik. Jótékonysági - segítő programjaink része az élményteremtés, a szemléletformálás, melyre ideális helyszín a Civil Falu.

A Móra Ferenc Múzeum a Dél-Alföld kulturális életének zászlós hajója. Kiállításaink során olyan nagy nevek szerepeltek már kínálatunkban, mint Salvador Dalí, Chagall, Csontváry, Munkácsy, fáraók, Pompeji, idén pedig többek között az Évmilliók urai – élethű dinók Amerikából, valamint az Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából. Színes programokkal, koncertekkel, konferenciákkal, közéleti beszélgetésekkel és széleskörű múzeumpedagógiai kínálattal várjuk az érdeklődőket.

A Motiváció Műhely hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Műhely keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg három civilszervezet tagjainak az összefogásával.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek 2012-ben alakult ernyőszervezete, amely hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani. Célja hatékony párbeszédet teremteni a fiatalok és a magyar, illetve nemzetközi döntéshozók között. Legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.

A KözösPont fesztiválmisszió egy ökumenikus kezdeményezés, melynek célja, hogy képviseljük a katolikus, református és evangélikus egyházakat a fesztiválon. Jelenlétünkkel szeretnénk tudatosítani a fesztiválozókban, hogy kereszténységünk, nem akadályoz meg bennünket abban, hogy jó fejek, nyitottak és befogadóak legyünk. A sátorban folyó beszélgetésekkel szeretnénk elérni, hogy a az egyházról az emberekben lévő sztereotípiákat kicsit megbolygassuk, átformáljuk, esetleg megszüntessük.

Hazánk nemzeti emlékhelye folyamatosan épülve, színesedve vált magyarságtudatunk részévé. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részét képező Emlékpark ma már az egyik leglátogatottabb nemzeti emlékhely, köszönhetően a több napra is elegendő látnivalóknak, programoknak.

Társadalomkutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás. E három szóval foglalható össze tevékenységünk. Kutatásaink sokoldalúan felhasználható lehetőséget jelentenek az azt igénybe vevőknek. Ismeretterjesztésünk keretében a társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára nyújtunk lehetőséget a tudomány megismerésére, megvilágítva a társadalomra gyakorolt hatását. Szemléletformálásunkon keresztül egy nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttéhez járulunk hozzá.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2009 óta aktívan képviselteti magát a Szegedi Ifjúsági Napok Civil Falujában. Intézményünk a város kultúréletében érdemben kiépített sok éves múltjára alapozva települ ki a fesztiválra minden évben. A gazdag és folyamatosan frissülő, naprakész állomány lehetőséget biztosít a fiatalok hatékony megszólítására, ráirányítva figyelmüket a könyvek és az olvasás fontosságára.

A Szegedi LMBT Közösségért Csoport egy Szegeden működő közösségi szervezet, melynek célja, hogy a Szegeden élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális queer és interszex (LMBTQI) emberek társadalmi helyzetének és szükségleteinek megismerjük, valamint ezen csoport önszerveződését és láthatóságát igyekszünk serkenteni.

A Szegedi Tini Lelkisegélyszolgálat Egyesület célja aktív szerepvállalás az ifjúsági problémák feltárásában, megelőzésében és kezelésében.

Szervezetünk 2003-tól folyamatosan aktív részese a SZIN-nek, mint szervezeti bemutatkozó stand, és mint személyes felkereső lelki segítségnyújtás a fesztiválozó fiatalok részére. Ezt a tevékenységet 15-20 fő önkéntesünk biztosítja minden évben. Ezzel a SZIN történelmének aktív részeseinek érezzük magunkat.

A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 25 éve szolgálja az újszülött, koraszülött mentést.

Dél-Magyarország 3 megyéjéből – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékből - menti az életveszélyben lévő újszülötteket és szállítja a régió újszülötteket ellátó központjaiba a szegedi Gyermekgyógyászati Klinikára, valamint a kecskeméti és a gyulai Perinatális Intenzív Centrumokba.

Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).

A Talentum Alapítvány segít önkéntes lehetőségeket találni itthon és külföldön! Célunk, hogy a fiatalok az önkéntesség által a társadalom aktív tagjai legyenek, részt vegyenek önkéntes programokban, önkéntes akciókban, hogy minél több helyen próbálhassák ki magukat és szerezzenek tapasztalatokat úgy, hogy közben másokon segítenek. 

Az Erasmus+, az Európai Unió nemzetközi mobilitási programja, a program magyar nemzeti irodája a Tempus Közalapítvány, amely ezen kívül több, fiataloknak szóló nemzetközi mobilitási programot is koordinál: ilyen a Campus Mundi és a külföldi hallgatóknak szóló Stipendium Hungaricum is. Ezek a programok egyrészt magyar fiataloknak kínálnak külföldi ösztöndíjat, szakmai gyakorlati vagy önkéntes lehetőségeket, valamint külföldi fiataloknak magyarországi felsőoktatási ösztöndíjprogramot.

A TI Magyarország független, szakmai szervezetként elősegíti a korrupció megfékezését, ösztönzi az átláthatóságot és számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítja a közérdekű információk elérhetőségét.

A szervezet számára fontos a fiatalok megszólítása és elkötelezése az anti-korrupció ügye mellett. Meggyőződésünk, hogy az aktív és becsületes fiatalok komoly szerepet játszhatnak az ország jövője szempontjából.

A központ átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Mindehhez a fiatalokat célzottan megszólító programok megvalósításával járul hozzá.

Szervezetünk 65 éve működik Csongrád megyében, ahol több mint 1800 súlyosan látássérült személy él. Alapszabályunk céljainak megvalósítására, érdekvédelmi, közösségépítő és szolgáltatási típusú tevékenységeket végzünk. E szerteágazó feladatok sikeres elvégzése elképzelhetetlen önkénteseink nélkül. Önkénteseket fogadó, regisztrált szervezet vagyunk, számuk 32 fő.