Kiajánló tantárgyak szerint

Foglalkozások kereszttanterv szerint

Hon- és népismeret

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz

Környezeti nevelés

Információs és kommunikációs kultúra

Testi és lelki egészség

Tanulás

Pályaorientáció