Civil Pedagógia Kiajánló

Kedves Pedagógus!

A Civil Pedagógia Kiajánló célja, hogy civil szervezetek összefogásában kínáljon lehetőségeket a Tanároknak az izgalmasabb, élményszerűbb tananyag-feldolgozáshoz. Hozzájárul a diákok kompetenciafejlesztéséhez nem formális módszerekkel - legyen szó biológiáról, társadalomismeretről vagy éppen testnevelésről. Kiajánlónkban a 45 perces tanórát kitöltő foglalkozás tervezeteket 7-12. osztályosoknak ajánljuk. A foglalkozások naprakész tematikája és a civil szervezetek bemutatkozása a folyamatosan frissülő webes felületen érhető el.

[ Milyen előnyökkel jár a kiajánló használata a Pedagógusoknak? ]

  • A pedagógusok a civil szervezetekkel közvetlenül léphetnek kapcsolatba, lehetőségük van együtt megtervezni a személyre szabott foglalkozásokat
  • A civil szervezetek által ajánlott programok és foglalkozások minden iskola számára INGYENESek!
  • A gyakorlat- és élményorientált alkalmak segítik a diákok kompetenciájának, kommunikációjának, önismeretének fejlődését
  • Új feldolgozási módot és eszközöket kínál az egyes tananyagok interaktív feldolgozásához, melyeket a pedagógusok a többi óra menetébe is beépíthetik
  • A diákok megismerkedhetnek a szegedi civil szervezetek képviselőivel, tevékenységével, így tudatosan dönthetnek arról, melyik szervezetnél szeretnék közösségi szolgálatukat teljesíteni
  • A kapcsolatfelvétel és együttműködés teret biztosít, hogy a civil szervezetek és iskolák szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki, átadhassák egymásnak jógyakorlataikat
  • A tananyag színesítése és fejlesztése érdekében további ötletelésre és együttműködésre van lehetőség

Kedves Civilek!

Egy pécsi ötlet adaptációjaként folyamatban van egy Civil Pedagógiai Kalauz kialakítása, amelynek a célja, hogy összefogva kínáljunk lehetőségeket a Tanároknak arra, hogy bizonyos tanórákon / azon kívül civilek bevonásával tegyék izgalmasabbá a tananyagot, fejlesszék a Tanulók kompetenciáit nem-formális módszerekkel.

[ Hogyan lehet csatlakozni? ]

Egy tanórát kitöltő, vagyis 45 perces fogalalkozás tervezeteket & elérhetőségeket kellene összeállítani, amelyeket 7-12. osztályos tanulóknak ajánlunk ki. Legyetek szívesek kiválasztani, hogy melyik tantárgyak tematikájához kapcsolható a foglalkozás.

Foglalkozásonként külön űrlapot kell kitölteni, köszönjük.

[ Mi lesz az eredmény? ]

A Civil Falu oldalon egy külön menüpontot hoztunk létre (http://civilfalu.hu/civilpedkiajanlo), ahol bárki számára hozzáférhető a kínálat, és közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot azzal a szervezettel, aki a Tanár számára szimpatikus foglalkozást tartja.

[ HIVATALOS AVATÁS: 2016. DECEMBER 2. | 11:30  | D2 ÖTLET terme ]