SZMJVÖ Bölcsődéi és Család- és Gyermekjóléti Központ

SZMJVÖ Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ küldetése, hogy szolgáltatásaival enyhítse a szociális problémákkal küzdők gondjait, képviselje a kiszolgáltatottak, védje és segítse a gyermekeket, fiatalokat. Prevenciós célú egyéni/csoportos/közösségi szociális segítő munkát biztosítunk, melynek célja az elsődleges prevenció segítése, megerősítése, a gyermekek és fiatalok szociális jólétének javítása, egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.

Élet-Tér

Ifjúsági közösségi programunkkal a Civil Faluban az egyéni részvétellel a társas interakciókra, kapcsolatteremtésre, információnyújtásra, kommunikációra építünk, ezáltal programunk közösségi színtérré is válhat. Programunk célja: elősegíteni a fesztiválozó között a korosztályon belüli (fiatalok), és a korosztályok közti (generációk) kapcsolatteremtést, értéket közvetíteni, teret adni az önkifejezésre.