S.O.S. Telefonos Lelkisegély Alapítvány

A telefonos lelkisegély szolgálat a 116-123 ingyenes hívószámon állandóan elérhető. Feladata az öngyilkosság-megelőzés, krízisintervenció, mentálhigiénés segítés. A speciálisan képzett 30 önkéntes ügyelő évente 15-16 ezer hívást fogad, havi 30-40 óra ügyelettel. Jó közösség, szupervízió és szakmai támogatás támogatja munkájukat. A Velem Lehet Beszélgetni program a mindennapi beszélgetéseket ösztönzi kommunikációs játékokkal, kihívásokkal, az offline kapcsolódást segítő programokkal.

Velem Lehet Beszélgetni - és Veled?

A Civil Faluban a kommunikációt és a lelki segítségnyújtást helyezzük a középpontba. A telefonos lelki elsősegély érzelmileg nehéz helyzetben ajánl segítséget, értő meghallgatást, illetve keresi azokat, akik szívesen vállalnak hosszabb távon önkéntes munkát. A Velem Lehet Beszélgetni program a mindennapos beszélgetéseket, kapcsolódást segíti. Kérdőívekkel, beszélgetésekkel, a kapcsolódást segítő játékokkal várunk mindenkit. Legyen a beszélgetés mindenkié! Velem Lehet Beszélgetni – és Veled?