Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Vízmű

A Szegedi Vízmű Zrt-nek fő feladata Szegeden és Algyőn az ivóvíz szolgáltatás biztosítása, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, a szennyezett vizek megtisztítása, valamint a rendszerek karbantartása és jó állagának megőrzése.

A Társaság ma is óvja, védi a rábízott vízkészletet, amit nem csupán kivesz a környezetből, hanem az elhasznált vizek tisztítása után környezetkímélő módon juttatja azt vissza a természetbe. A jelenleg üzemelő 77 mélyfúrású kútból naponta kitermelt, kb. 35 000 köbméternyi jó minőségű víz a Szeged és Algyő alatt húzódó, több mint 700 kilométernyi ivóvíz hálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz, 5 vízműtelep és 4 víztorony segítségével. A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A Szegedi Vízmű évente több ezer vizsgálatot végez el az ívóvíz és a tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzése érdekében. A Szeged alatti vízbázis remélhetőleg hosszú évtizedekre jó minőségű ivóvizet biztosít, amely megfelel az Európai Unióelőírásainak.

A Társaság elkötelezte magát a környezettudatos vállalati magatartás mellett. Technológiáit, energiahatékonyságát és szolgáltatásait folyamatosan fejleszti – ennek köszönhetően a Társaság összes energiafelhasználásának forrása - jelenleg - közel 45%-ban megújuló energia. A környezettudatosság a Társaság kommunikációjában is hosszú évek óta hangsúlyos szerepet kap. A környezeti nevelés, a szemléletformálás, a felelős víz- és csatorna használatra való ösztönzés a Társaság rendezvényein, kampányaiban és kiadványaiban is fontos szerepet kap.

A víz az élet forrása!

Az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában tárgyú” KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 A víziközműszolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” projekt keretében 2021. és 2022. során több rendezvényt és akciót valósított meg a Szegedi Vízmű Zrt., különös tekintettel a csatornahasználatra, annak etikájára, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz. Csatlakoztunk több olyan helyi rendezvényhez is, amely kapcsolódik a környezeti neveléshez, környezettudatossághoz, szemléletformáláshoz, a tudatos ivóvízhasználathoz és csatornahasználathoz.

A célunk a környezettudatos vízfelhasználásra való ösztönzés, a csatorna illemtan szabályainak, fontosságának kihangsúlyozása, illetve a víztakarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása szemléletformálással, ami nélkülözhetetlen vizeink jó állapotának megőrzéséhez. A projekt keretében készült feladatlapjaink segítségével igyekszünk játékos formában a témával kapcsolatos figyelemfelhívásra, információ-átadásra.