Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központunk küldetése, hogy hozzájáruljon a lakosság jólétéhez, képviselje a kiszolgáltatottak, a rászorulók jogait, védje és segítse a gyermekeket, fiatalokat. Szolgáltatásainkat azoknak a családoknak, gyermekeknek és fiataloknak ajánljuk, akik szociális, gyermeknevelési problémákkal, családi konfliktusokkal küzdenek, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, létfeltételeik nem biztosítottak és e problémákban szeretnének segítséget kapni.

Élet-Tér

Központunk közös élményt nyújtó játékokat kínál az ifjúság, a generációk, az öngondoskodás, az önkénteskedésben témakörökre fókuszálva. Intézményünk ifjúsági munkájának egyik alapelve, hogy a velünk kapcsolatban álló fiatalokat a jövő meghatározó társadalmi szereplőinek tekintjük. Bízunk abban, hogy ők a társadalmunk jövőjét formálni képes korosztály. Központunk minden lehetőségével és a rendelkezésére álló eszközrendszerével segíti a fiatalok társadalmi és családi életre való felkészülését.