SZKTT Egyesített Szociális Intézmény

SZKTT ESZI

Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).

A Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum több, mint 30 éve nyújt drogproblémában érintettek és hozzátartozóik számára pszichoszociális és egészségügyi ellátást. Az intézmény elsődleges célja az illegális drogokat használók, illetve a más szenvedélyekkel küzdők kezelése, gondozása, ellátása. Intézményünk fennállása óta fontosnak tartjuk a prevenciós tevékenységet, a korai elérést, tanácsadást, a különböző iskolai, családi, városi rendezvényeken való megjelenést.

SZKTT ESZI Család - és Gyermekjóléti Szolgálat, jelen keretek között 2016.01.01. óta működik. De mint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás több mint 20 éve van jelen Szeged életében.

Főbb feladataink: Gyermekekkel/családdal kapcsolatos problémák kezelése, szolgáltatások közvetítése, ügyintézés segítése, jelzőrendszeri szereplők koordinálása.

Légy tudatos!

Intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan idén is a biztonságos szórakozás témakörével kapcsolatos játékokkal, feladatokkal várja sátránál a fesztiválozókat. A környezetvédelemhez programunk eldobható műanyag helyett „repohár” használatával kíván hozzájárulni, továbbá tervezzük, hogy palackos vizet vízadagoló készülékkel helyettesítsük, így csökkentve ökológiai lábnyomunkat. Újonnan kidolgozott játékaink felhívják a figyelmet a másság elfogadására, párbeszédet kezdeményez tabukkal, devianciákkal kapcsolatban, ismeretet terjeszt, figyelmet generál. 

Programunk:

 • „Chill sátor” biztosítása a megfáradt fesztiválozók részére, ásványvízzel, szőlő cukorral babzsák fotelekkel
 • Jenga, Tabu társasjáték Drogcentrum verzió: figyelem felhívás a szabadidő hasznos eltöltésére, értékek átadása, sokszínűségre való felhívás, tolerancia erősítése
 • Szimulációs szemüvegek-akadálypálya
 • Totók, tesztek: információ nyújtás, preventív és ártalomcsökkentő jelleggel
 • Kihelyezett tanácsadás
 • Biztonságos szórakozás promótálása: biztonságos szex-óvszer osztás, víz és szőlőcukor

Mindkét egységünk standos kitelepülést végez szóróanyagokkal, szakmai anyagokkal. Szimulációs szemüvegeket lehet kipróbálni, melyekért cserébe kitűzőt, óvszert, szőlőcukrot, szóróanyagokat gyűjthetnek be az érdeklődők. Emellett játékos formában (pl. tesztek, társasjáték) is nyújtunk információkat. Lehetőséget biztosítunk egyéni tanácsadás igénybevételére is. Kollégáink vízzel, vitaminok pótlásával támogatják a fesztiválozókat.

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 

 • A célkitűzéseknek megfelelően kérdőívek kitöltése közben beszélgetéseket kezdeményeznénk a megjelölt témákban. 
 • Médiában megjelent események megvilágítása jelzőrendszeri szempontokból. 
 • „Veled is megtörténhet” érzékenyítő beszélgetés híres emberek példáival. 
 • Gyermeki jog totó
 • Ismereteket bővítő szóróanyagok osztása

Prevenciós és információs stand a fesztivál ideje alatt 12:00 - 20:00 óra között várja az érdeklődőket.

Drogcentrum

 • „Chill sátor” biztosítása a megfáradt fesztiválozók részére, ásványvízzel, szőlő cukorral babzsák fotelekkel
 • Jenga, Tabu társasjáték Drogcentrum verzió: figyelem felhívás a szabadidő hasznos eltöltésére, értékek átadása
 • Szimulációs szemüvegek-akadálypálya
 • Totók, tesztek: információ nyújtás, preventív és ártalomcsökkentő jelleggel
 • Kihelyezett tanácsadás, szóróanyagok biztosítása intézményünk szolgáltatásairól
 • Biztonságos szórakozás promótálása: biztonságos szex-óvszer osztás, víz és szőlőcukor
 • Folyamatos megkereső tevékenység

A Drogcentrum bérlettel rendelkező két kollégája ezen a napon is a biztonságos szórakozást promótálja prevenciós és információs standunknál, illetve folyamatos megkereső tevékenységet végeznek, vizet osztanak.