Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi és Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Munkatársaink  középiskolás gyermekeknek középiskolai felkészítő tréningeket szervezünk, melynek célja a gyermekek kommunikációs készségfejlesztése a drogprevencióra is. Közösségi prevenciós programjaink között említjük a táborainkat, családi napjainkat. Közösségi rendezvényeink mellett említjük óvodai és iskolai szociális munkásaink, mentálhigiénés szakemberek által szervezett tematikus szociális és készségfejlesztő csoportfoglalkozásainkat.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény által meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel nyújtunk segítséget a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítésében, a szülői kötelességek teljesítésében. A szociális munka módszereivel és eszközeivel biztosítjuk a gyermekek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a fiatal felnőtt társadalmi beilleszkedését

Célunk a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, melyet a gyermek és családi helyzetéhez, szükségletihez igazodva nyújtunk.

Intézményünk a Család-és Gyermekjóléti Központ a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Bölcsődék Igazgatóságával integráltan, önálló szakmai egység keretében, Szeged járás illetékességi területén látjuk el szociális és gyermekjóléti feladataitnkat, melynek keretében segítséget nyújtunk a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok rendezésében.

 • Az igénybe vevők szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba vesszük és mozgósítjuk az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 
 • Koordináljuk az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését. 
 • Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az érintett gyermek és családja szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. Egyéb szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködünk az ellátási területünkön található szolgáltatókkal, segítséget nyújtunk a szolgáltatások, ellátások igénylésében. 
 • A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából szabadidős és közösségi programokat szervezünk. Kezdeményezzük a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését. 
 • A hivatalos ügyek intézésében való közreműködésünk során segítséget nyújtunk a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez. 
 • A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújtunk, amelynek keretében az alábbiakat biztosítjuk:
  • Utcai és lakótelepi szociális munka: a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése.
  • kórházi szociális munka: a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon észlelt gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele.
  • óvodai és iskolai szociális munka: a köznevelési intézménybe járó gyermeknek egyéni, csoportos formában segítséget nyújt a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedésének, tanulmányi kötelezettségei teljesítésének elősegítése érdekében.
  • kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó és a kapcsolattartásra jogosult gyermek kapcsolattartásának elősegítése érdekében biztosítjuk hatósági vagy bírósági leszabályozás útján.
  • tanácsadói tevékenység: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, jelzőrendszeri tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, közvetítői eljárás, kapcsolattartási ügyelet, családkonzultáció, családterápia
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat: intézményünk nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszámmal biztosítjuk. 

Élet(Tér)

A Civil Faluban célunk az érzékenyítés, az ismeretnyújtás és az ismeretbővítés interaktív foglalkozások keretében. Játékos szemléletformálás a környezet védelme mellett a saját psziché - egészségének a védelmére hívjuk fel a figyelmet. A környezetvédelem, a gyermekvédelem területén kvíz játékokon keresztül információt nyújtania a fiatalok számára. 

SZERDA / CO2 – Csocsó

Az életmód és fogyasztói magatartás megváltozása óriási hatást gyakorol az üvegházhatású gázok kibocsátására. A játékunk oktató célú, azt szimbolizálja, hogy a légkörben az emberi tevékenységből eredően felhalmozódó és az üvegházhatást kialakulásáért felelős gázokat, hogyan semlegesíthetjük, illetve akadályozzuk meg, hogy ezek a gázok a légkörbe kerüljenek. Mivel a klímaváltozás megfékezése mindannyiunk közös feladata, ezért a játékosok a játék során nem egymás ellenfelei, hanem közösen, együttműködve próbálják az üvegházi gázokat semlegesíteni. A játék célja, hogy a játékosok egymással együttműködve megakadályozzák, hogy a labda a felhőkön elhelyezkedő lyukon essen le, és elérjék, hogy a fákat vagy a földgömböt szimbolizáló ábrákon érjenek célba.

CSÜTÖRTÖK / Óceánjárók-célbadobós játék

Szinte minden vízparton találkozhatunk már szeméttel, műanyag palackokkal. Egyes tanulmányok szerint, 2050-re több műanyag szemét lesz a vizekben, mint hal. Tehát a szemét nem csak a partok látképét csúfítja el, hanem a vizekben élő állatokra is veszélyt jelent, hisz belegabalyodnak, megeszik és elpusztulnak tőle. Ezért fontos Az újrahasznosítás, valamint a szemetek szelektív gyűjtése. A játék lényege, hogy „játékos” módon felhívjuk a fiatalok figyelmét a vizek szennyezettségére. Kis műanyag labdákkal kell eltalálni a „szemetet tartalmazó buborékokat”.  

PÉNTEK / Pólófonal - az elhasznált póló új élete

Az anyagok állandó körforgásában semmi nem vész el, csak átalakul, és újra használódik, ez segít megóvni bolygónk természetes erőforrásait. Ez csak úgy lehetséges, ha nemcsak csökkentjük a hulladék ennyiségét, hanem hasznosítjuk a maradékot is, azaz elősegítjük a rendelkezésre álló termékek és anyagok minél többszöri (újra) felhasználhatóságát. Mi lesz az elhasznált ruhák sorsa? Kuka helyett pólófonal formájában új életre kelhetnek, Mindenkinek van olyan régi vagy kinyúlt pólója, amelyet már nem hord, vagy esetleg csak otthonra. Ezeket a legtöbben gyorsan kidobásra ítélik, pedig nem kell feltétlenül a kukában végezniük: a megunt, sokat viselt daraboknak akár saját kezűleg is új életet adhatsz. A fonalból nyakláncot is készíthetsz.

SZOMBAT / Lelki egészség - Healthy Life Café

Gondoljuk csak végig! Nem csak az a fontos, hogy testi egészségünk rendben legyen… (annak ellenére, hogy a társadalom egyre inkább, és egyre kiterjesztettebb lehetőségeket biztosít a testi egészségünk megőrzésére) Mit sem ér a testi egészség, ha lelkünk közben nem egészséges! Energiát és törődést igényel a mentális egészségünk megőrzése és ápolása is. A lelki egészség, tisztaság éppen annyira fontos, hanem fontosabb!

Lelki jólétünk érdekében, érdemes a mai fogyasztó társadalomba tudatosságot csempészni, és ezt a legkönnyebben egyéni szinten érhetjük el. A nagy anyagi jólét, a javak megszerzésének öröme átmenetileg kielégülést okozhat, de hosszú távon óriási hiányérzet társul a kényelemhez - különösen a gyermekek veszélyeztetettek. Álljunk meg egy percre és nézzünk szét! Mentális állapotunk hatással van környezetünkre is. Kezdd el tudatosan vizsgálni környezetedet, majd mentális állapotodat és, ha valami nem kielégítő a számodra, merj cselekedni!