S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat

A szegedi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 éve, 1981 januárjában indult. Alapítója Dr. Farkasinszki Teréz pszichiáter volt. Évekig napi 12 órában fogadták az önkéntesek a hívásokat. A 90-es években több éven át napi 24 órában üzemeltünk, majd ismét napi 12 órában. 2011 júliusa óta folyamatosan heti 168 órában fogadjuk a hívásokat.

Hármas feladatunk: öngyilkosság-megelőzés; krízisintervenció; mentálhigiénés segítés. Tevékenységünk főként az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését célozza meg, de hangsúlyos szerepet játszik a munkánkban a krízisben lévők segítése, az öngyilkosságok megelőzése is. Segítő beszélgetéseinkben a hozzánk fordulókat a problémáikra való rálátásban, s az ezek megoldásához alkalmas lehetőségeik keresésében segítjük/támogatjuk.

Tevékenységünk primer prevenciós (a megelőzés és a korai felismerés segítése), alacsony küszöbű, a nap bármely időpontjában, bárhonnan elérhető és sürgősségi (részben kezeli, részben delegálja az egészségügyi ellátás szintjeire a segítségre szorulókat).

Ezeket a feladatokat többek között folyamatos oktatással, a szakmai készségek-képességek fejlesztésével, az önismeret mélyítésével tudjuk szolgálni. A szolgálat tevékenységét speciálisan képzett önkéntes ügyelők végzik - képzésünk 120 órás, 4-5 hónapig tart. Az önkéntesek havonta átlagosan 30 órát ügyelnek. Jelenleg 25 segítő végzi ezt a munkát karitatív tevékenységként.

Évi 15-20 ezer közötti hívást fogadunk, hívásaink 5 %-a öngyilkossággal kapcsolatos megkeresés. A 40 év alatt több százezer emberen segítettünk értő meghallgatással, s a segítő beszélgetés elemeivel. A Covid idején a zárásoknál, s a szorongás, bizonytalanság, izoláció növekedésekor kiemelkedő jelentőségű volt a munkánk.

A fiatalok hívása is igen gyakori: az adekvát hívások 20-25 %-a tőlük fut be. Közülük igen sokan azonban nem mindig megfelelően használják ezt a segítségkérési formát: az inadekvát hívások 40-50 %-át ők indítják.

Szükségesnek tartjuk, hogy minél többen ismerjék a 116-123-as hívószámot, illetve a segélyhívók megfelelő használatát.