Látássérültek Délalföldi Egyesülete

LÁTDE

Fogyatékos személyek  esélyegyenlőségének biztosítása, akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezethez való jog, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Fogyatékos személyek jogainak érvényesítése az egészségügy területén, az oktatás és képzés és a foglalkoztatás területén. Képzések és tanfolyamok szervezése, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása, kulturális szolgáltatás.

Támogató szolgáltatás és segédeszközökhöz való jog biztosításában való közreműködés.

Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítása, oktatás és képzés területén; foglalkoztatás területén; közösségbe való befogadás, önálló életvitel területén; a kultúra és sport területén látássérült személyeket megillető esélyegyenlőség biztosításában való közreműködés; együttműködés a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel a rehabilitációs tevékenység figyelemmel kísérése érdekében; együttműködés a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése során a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

A foglalkoztatás elősegítése, képzések és tanfolyamok szervezése; az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása; kulturális szolgáltatás; szociális szolgáltatások és ellátások nyújtása;

Az egyesület működése és a működés keretében kifejtett tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, és azokat bárki igénybe veheti, illetve azok bárki számára nyújthatók.

A fogyaték nélkül élő fiatal személyek, prevenciós szemléletű érzékenyítése

SZERDA

A vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek mindennapi életének bemutatása a helyszinen, eszközök bemutatásával. Célunk a látássérültek hétköznapi boldogulásának megismertetése: integrálódásukat a látó társadalomba, valamint beilleszkedésüket, beválásukat a munkaerőpiacra. Érzékenyítő és támogató programsorozatunk. A nyári zsongásban, amely nem is szólhat másról, mint a vízpartról, a SZIN fesztiválról és a kultúráról, tetszés és ízlés szerint váltogatható arányban. 

CSÜTÖRTÖK

A fiatal korosztálynak tartunk szakmai érzékenyítést segítve ezzel az egységes, támogató, egymás problémáira érzékeny, összefogásra képes társadalom kialakítását. Érzékenyítő és támogató programsorozatunk második napja is hasonló koncepcióval valósulna meg (szakmai és gyakorlati rendezvény), ahová a jelenlévő, fesztiválozó résztvevőket várjuk. A bemutatók elsősorban a középiskolás réteget célozzák, de ezalatt tematikus mesékkel, játékokkal szórakoztatjuk a jelenlévő kisebb gyermekeket is.­­ Kép­zel­jen el egy zsongó vízpartot! Zsibongó vidám fiatalok a vízparti koncerteken, lazuló fiatalok az árnyékban. 

PÉNTEK

A vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek mindennapi életének bemutatása a helyszínen, eszközök bemutatásával. Célunk a látássérültek hétköznapi boldogulásának megismertetése: integrálódásukat a látó társadalomba, valamint beilleszkedésüket, beválásukat a munkaerőpiacra. Érzékenyítő és támogató programsorozatunk. A bemutatók elsősorban a középiskolás réteget célozzák, de ezalatt tematikus mesékkel, játékokkal szórakoztatjuk a jelenlévő kisebb gyermekeket is.

SZOMBAT

A zsongás, este nyüzsgő fesztivál, átütő koncertek, finom borok és helyi ételek. A vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek mindennapi életének bemutatása a helyszínen, eszközök bemutatásával. Célunk a látássérültek hétköznapi boldogulásának megismertetése: integrálódásukat a látó társadalomba. Szükségét érezzük, hogy már fiatal korban, elkezdődjön ez a fajta érzékenyítés/fejlesztés, szükség van egy egységes, támogató, egymás problémáira érzékeny, összefogásra képes társadalom kialakításához. Érzékenyítő és támogató programsorozatunk.