Erzsébet Ifjúsági Alap

ERIFA

A projekt átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Kiemelt fontosságú az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése, illetve az ifjúsági korosztály mindennapi életében érintett szakemberek és együttműködő partnerek bevonása, elkötelezése.

A program részcéljai:

 • Az ifjúsági munka és az önkéntesség összehangolása, amelyben kiemelt cél az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára
 • Hatékony szakpolitika és ifjúsági támogatási rendszer kialakítása
 • Az ifjúsági közösségi szerepvállalás erősítése
 • Az aktív állampolgárság, az önkéntesség népszerűsítése
 • A fiatalok képességeinek kibontakoztatása révén az ifjúság társadalmi részvételének növeléséhez

A projekt elsődleges célcsoportját a 12-25 év közötti fiatalok adják, a másodlagos célcsoport pedig az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplők, szervezetek és szakemberek.

A projekt elvárásai szerint 20 helyszínen nyitottuk meg Közösségi Tereinket, melyek 80-600 nm közötti területeken biztosítottak helyet a fiataloknak ötleteik megvalósításához. A Közösségi Terek 2020. tavaszáig nyújtottak szolgáltatásokat a fiatalok számára. 

A megyeszékhelyeken illetve fővárosi szinten létrejövő ifjúsági célú közösségi helyszínek létrejöttének egyik célja az volt, hogy a fiatalok helyi véleményformálásának, közéletbe való belépésének terepet biztosítson. A Közösségi Terek találkozó és szabadidő eltöltési helyként s közben ötlet- és önmegvalósítási központként funkcionáltak. Befogadtunk kulturális, kreatív és önkéntes programokat, fiatalok csoportjaitt, informális közösségeit és magunk is szerveztünk a fiatalok igényeire reagálva motivációs és fejlesztő rendezvényeket.

A kiemelt projekt keretében a fiatalok számára online tanácsadó rendszert működtetünk Ifjúsági Navigátor elnevezéssel. Szolgáltatásunk egyrészt olyan tematikus és földrajzi területre kereshető adatbázist nyújt az érdeklődők számára, amely a fiatalok életkezdési nehézségeiben tud naprakész és hiteles segítséget nyújtani. Továbbá a szolgáltatás révén a fiatalok által ezen a felületen feltett kérdéseket felkészült szakembereink válaszolják meg, így egy online formában megvalósuló tanácsadási folyamat jön létre. 

A fiatalok pályaválasztását teszi könnyebbé a Léptem! életpálya tanácsadó szolgáltatásunk, amely játékos formában méri fel az igénybe vevő készségeit, tapasztalatait, és ennek megfelelően tesz javaslatot a pályaválasztás vagy a pályamódosítás irányára. 

A másodlagos célcsoport elérésével és támogatásával országos szinten a budapesti központban dolgozó szakembereink, valamint régiós felosztásban az ifjúságszakmai mentorok foglalkoznak.

Az ifjúságszakmai mentorok feladata az ágazati és ágazatközi területeken az ifjúsági korosztállyal kapcsolatban álló szakemberek (nonprofit, intézményi vagy kormányzati területeken dolgozó szereplők) közötti elérések megteremtése, együttműködések koordinációja, kezdeményezések támogatása, a programok és eredmények népszerűsítése, széleskörűen elérhetővé tétele.

Szolgáltatások ifjúságszakmai és önkéntes területeken:

 • együttműködések generálása, ösztönzése, partnerkeresés, jó gyakorlatok megosztása
 • információszolgáltatás, tanácsadás, standard ifjúsági valamint önkéntes területen megvalósuló EFOP projektek mentorálása
 • igényfelmérések megvalósítása, kutatási eredmények megosztása, ifjúságpolitikai területen a vélemények többirányú becsatornázása
 • települési ifjúsági munka támogatása, ennek egyik eszköze a települési vagy térségi szintű stratégiai dokumentumok szakmai módszertani, valamint kutatásmódszertani támogatása
 • kormányzati, egyházi, nonprofit és gazdasági szektor kooperációjának elősegítése
 • kompetenciafejlesztés (képzési igények felmérése, képzések megvalósítása)
 • ifjúságszakmai portálon helyi, térségi és országos szintű információk megosztása
 • társadalmi szemléletformáló kampányok szervezése
 • munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programok megvalósítása (csoportos tanácsadás, tájékozódást segítő látogatások szervezése)