Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

SZKTT ESZI

A Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum több, mint 30 éve nyújt drogproblémában érintettek és hozzátartozóik számára pszichoszociális és egészségügyi ellátást. Az intézmény elsődleges célja az illegális drogokat használók, illetve a más szenvedélyekkel küzdők kezelése, gondozása, ellátása. Intézményünk fennállása óta fontosnak tartjuk a prevenciós tevékenységet, a korai elérést, tanácsadást, a különböző iskolai, családi, városi rendezvényeken való megjelenést. 

Tevékenységünket utcai szociális munka keretein belül is végezzük, valamint ide kapcsolódik a party service szolgáltatásunk, melyhez nélkülözhetetlen az ártalomcsökkentő szemlélet. Célunk a kapcsolatteremtés, információnyújtás, valamint a biztonságos szórakozás elősegítése.


SZKTT ESZI Család – és Gyermekjóléti Szolgálat, jelen keretek között 2016.01.01. óta működik. De mint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás több mint 20 éve van jelen Szeged életében. Szolgáltatásaink, feladataink

 • Tájékoztatás és felvilágosítás szociális intézményekről, rászorultságtól függő segélyezési és támogatási formákról, kedvezményes étkeztetési lehetőségekről, étel-, és ruha-adományokról, valamint egyéb rászorulóknak nyújtható szociális ellátásokról
 • Ügyintézés segítése, segélykérő nyomtatványok biztosítása (beadványok megírása, iratszerkesztés, telefonos ügyintézés stb.)
 • Gyermekekkel/családdal kapcsolatos problémák kezelésére (életvezetési, lelki, egészségügyi, jogi, pszichológiai, munkaügyi stb.)
 • Szolgáltatások közvetítése (ingyenes jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, fogyatékosügyi tanácsadás, mediáció, családterápia, korrepetálás,)
 • Meghallgatni a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtenni a szükséges intézkedést.
 • Fogadni a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást adni.
 • Jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervezni, az elhangzottakról feljegyzést készíteni. Működtetni a veszélyeztetettséget észlelő-és jelző rendszert.
 • A gyermekkel és családjával végzett családgondozás a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
 • A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.

Légy szabad!

Mindkét egységünk standos kitelepülést végez szóróanyagokkal, szakmai anyagokkal. Szimulációs szemüvegeket lehet kipróbálni, melyekért cserébe kitűzőt, óvszert, szőlőcukrot, szóróanyagokat gyűjthetnek be az érdeklődők. Emellett játékos formában (pl. tesztek, társasjáték) is nyújtunk információkat. Lehetőséget biztosítunk egyéni tanácsadás igénybevételére is. Kollégáink vízzel, vitaminok pótlásával támogatják a fesztiválozókat.

Augusztus 28.

Prevenciós és információs stand a fesztivál ideje alatt 12.00 -20.00 óra között várja az érdeklődőket.

Drogcentrum:

 • „Chill sátor” biztosítása a megfáradt fesztiválozók részére, ásványvízzel, szőlő cukorral babzsák fotelekkel
 • Jenga, Tabu társasjáték Drogcentrum verzió: figyelem felhívás a szabadidő hasznos eltöltésére, értékek átadása
 • Szimulációs szemüvegek-akadálypálya
 • Totók, tesztek: információ nyújtás, preventív és ártalomcsökkentő jelleggel
 • Kihelyezett tanácsadás, szóróanyagok biztosítása intézményünk szolgáltatásairól
 • Biztonságos szórakozás promótálása: biztonságos szex-óvszer osztás, víz és szőlőcukor
 • Folyamatos megkereső tevékenység

Augusztus 29.

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Sátrunkra molinókkal (intézményünk nevével ellátva), valamint színes dekorációval hívjuk fel a figyelmet, ami összhangban áll a SZÍN arculatával.

 • A célkitűzéseknek megfelelően kérdőívek kitöltése közben beszélgetéseket kezdeményeznénk a megjelölt témákban.
 • Médiában megjelent események megvilágítása jelzőrendszeri szempontokból.
 • „Veled is megtörténhet” érzékenyítő beszélgetés híres emberek példáival.
 • Gyermeki jog totó
 • Ismereteket bővítő szóróanyagok osztása A Drogcentrum bérlettel rendelkező két kollégája ezen a napon is a biztonságos szórakozást promótálja prevenciós és információs standunknál , ill. folyamatos megkereső tevékenységet végeznek, vizet osztanak.

Augusztus 30.

Sátrunkra molinókkal (intézményünk nevével ellátva), valamint színes dekorációval hívjuk fel a figyelmet, ami összhangban áll a SZÍN arculatával. Prevenciós és információs stand a fesztivál ideje alatt 12.00 -20.00 óra között várja az érdeklődőket. Drogcentrum:

 • „Chill sátor” biztosítása a megfáradt fesztiválozók részére, ásványvízzel, szőlő cukorral babzsák fotelekkel
 • Jenga, Tabu társasjáték Drogcentrum verzió: figyelem felhívás a szabadidő hasznos eltöltésére, értékek átadása
 • Szimulációs szemüvegek-akadálypálya
 • Totók, tesztek: információ nyújtás, preventív és ártalomcsökkentő jelleggel
 • Kihelyezett tanácsadás, szóróanyagok biztosítása intézményünk szolgáltatásairól
 • Biztonságos szórakozás promótálása: biztonságos szex-óvszer osztás, víz és szőlőcukor
 • Folyamatos megkereső tevékenység

Augusztus 31.

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Sátrunkra molinókkal (intézményünk nevével ellátva), valamint színes dekorációval hívjuk fel a figyelmet, ami összhangban áll a SZÍN arculatával. •
A célkitűzéseknek megfelelően kérdőívek kitöltése közben beszélgetéseket kezdeményeznénk a megjelölt témákban.

 • Médiában megjelent események megvilágítása jelzőrendszeri szempontokból.
 • „Veled is megtörténhet” érzékenyítő beszélgetés híres emberek példáival.
 • Gyermeki jog totó
 • Ismereteket bővítő szóróanyagok osztása A Drogcentrum bérlettel rendelkező két kollégája ezen a napon is a biztonságos szórakozást promótálja prevenciós és információs standunknál , ill. folyamatos megkereső tevékenységet végeznek, vizet osztanak.