Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményünk a Család-és Gyermekjóléti Központ a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Bölcsődék Igazgatóságával integráltan, önálló szakmai egység keretében, Szeged járás illetékességi területén látjuk el szociális és gyermekjóléti feladatainkat, melynek keretében segítséget nyújtunk a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok rendezésében.

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az érintett gyermek és családja szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. Egyéb szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködünk az ellátási területünkön található szolgáltatókkal, segítséget nyújtunk a szolgáltatások, ellátások igénylésében.

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából szabadidős és közösségi programokat szervezünk. Kezdeményezzük a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködésünk során segítséget nyújtunk a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújtunk, amelynek keretében az alábbiakat biztosítjuk:

Utcai és lakótelepi szociális munka: a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése.

óvodai és iskolai szociális munka: a köznevelési intézménybe járó gyermeknek egyéni, csoportos formában segítséget nyújt a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedésének, tanulmányi kötelezettségei teljesítésének elősegítése érdekében.

Tanácsadói tevékenység: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, jelzőrendszeri tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, közvetítői eljárás, kapcsolattartási ügyelet, családkonzultáció, családterápia

Fogyatékkal élő személyeknek és hozzátartozójuknak tanácsadás biztosítása a MONTÁZS projektben vállalt együttműködésünk keretében valósul meg.

Éle(T)ér - Szabadon Szeretjük!

Humánerőforrás biztosítása a szervezésben és előkészítésben napi szinten 2 fő szakember részvételével.

Augusztus 28.

Pszicho - Sarok1.: FSZK - MONTÁZS: Megismertetni, bemutatni a fogyatékkal élők csoportját, problémáit, fejlesztési lehetőségeit. Egy olyan információs csomópont,mely folyamatosan naprakész és releváns információkat biztosít a fogyatékos személyeknek és családtagjaiknak. Maga a társasjáték egy méretével figyelemfelkeltő 2x2 méteres háttérfalon van elhelyezve. A háttérfalon a projekt információkon kívül Magyarország térképe található, amelyen folyik a játék. 2 személy/csapat tud vele egy időben játszani, mely során a résztvevők a különböző fogyatékossággal kapcsolatos tudásukat mérhetik össze, azáltal, hogy jó válasz esetén az ellenfél egy megyéjét foglalhatja el. A játékot az a személy nyeri, aki a végén több megyét birtokol.
Célja, hogy játékos formában ismeretanyagot ad át, s közben a résztvevőket érzékenyíti a célcsoport iránt. Beszélgetést kezdeményez a játékosok és a játékmester között, mely során tisztázhatják az esetlegesen felmerülő sztereotípiákat, kérdéseket.

Augusztus 29.

Pszicho - Sarok 2.: PályaOrient Express: A Pszicho-Sarok egyik fő témáját a pályaorientációs tanácsadás adja, mely keretei között pszichológus és szociális munkás kollégáinkkal a fesztiválozó fiatalok körül járhatják a pályaválasztással kapcsolatos kérdéseiket. Lehetőséget nyújtunk pályaválasztási tesztek kitöltésére, melyek értelmezésében átfogó és megbízható, személyre szabott szakmai segítséget nyújtunk. A Dixit kártyák és az Érzelem kártyák és a humoros önfelfedező tesztek könnyed és játékos formában egészítik ki munkánkat.

Augusztus 30.

Pszicho - Sarok3: ResztorActivity. Itt kártyák segítségével a szituáció és a szerepek meghatározása után egy keretezett, és a résztvevők által kialakított konfliktus helyzetbe illeszkedünk bele. Ezeket a nehéz, esetleg olykor kényes helyeteket oldják fel beszélik át a résztvevők a resztoratív technika segítségével. A cél mindig a (korábbi) kapcsolat helyreállítása és a kompromisszum keresés. A helyetet, az emléket mint jógyakorlatot és élményt mindenki hazavihet és használhatja az élet számtalan területén. A ResztorAktivity a resztoratív technika bemutatását, alkalmazásának lehetőségét mutatja be, röviden, játékos köntösben. Az eszköz a resztoratív technikában használt csoportkonferencia, illetve a resztoratív körök. A játék célja: Játékos információ átadás, ismeretterjesztés, elgondolkodtatás, a problémák kezeléséről, a feszültségek oldásáról.

Augusztus 31.

Pszicho - Sarok4.: Kapcsolat café: A kölcsönösség kérdésén túl felmerül, hogy mit jelent ha teljes odaadásban éljük meg a párkapcsolatunkat. Mi lehet a hátterében egy ilyen működésnek? És milyen következményekre számíthatunk? Szimbiózis a kapcsolatban? Akkor hogyan legyünk szabadok? Szabadság vagy szabadosság? Miként befolyásolhatják sokszor tudattalanul szülői mintáink párkapcsolatainkat? Hogyan ismerhetjük fel érzéseinkben, viselkedésünkben és reakcióinkban szüleink hatását? Milyen típusú kéretlen mintákat hozhatunk? Hogyan tudjuk családi örökségünket felhasználni úgy, hogy párkapcsolatunk számára erőforrásként szolgáljon? Párkapcsolati szakaszok ismertetése, előforduló krízisek.