Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

NIT

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani azáltal, hogy hatékony párbeszédet teremt a fiatalok és a magyar, illetve nemzetközi döntéshozók között. Legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek 2012-ben alakult ernyőszervezete, amely hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani. Célja hatékony párbeszédet teremteni a fiatalok és a magyar, illetve nemzetközi döntéshozók között.

Legfontosabb feladata az ifjúság és tagszervezeteinek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.

Szervezetünk közel 100 tagszervezettel dolgozik, amelyek területi alapon szerveződő ifjúsági tanácsokban működnek a szervezetben saját tevékenységükön túl. A szervezet operatív működéséért egy 7 főből álló elnökség, egy 3 főből álló felügyelő bizottság és egy 3 főből álló titkárság felelős. Mindennapi működésünkben arra is törekszünk, hogy figyeljük a fiatalok társadalmi és politikai kérdésekről való vélekedését és ezeket becsatornázzuk a döntéshozók felé. Ennek érdekében rendszeresen találkozókat és konferenciákat szervezünk (a fővárosban és vidéken egyaránt), ahol a fiatalok összegyűjtött véleményeit az Európai Ifjúsági Konferencián képviseltetjük.

„Szólj bele! Ifjúsági Párbeszéd”

A Civil Faluba a Nemzeti Ifjúsági Tanács az Európai Unió Ifjúsági Párbeszéd - korábban Strukturált Párbeszéd - programján belül létrehozott alprojektjével, a „Szólj bele!” programmal szeretnénk kitelepülni. A „Szólj bele!” projekt keretein belül a fiatalokat arra buzdítjuk, hogy éljenek demokratikus jogaikkal és fejtsék ki véleményüket az őket érintő kérdésekben. A pályázat elnyerése esetén célunk a fesztivál teljes ideje alatt gondolatébresztő foglalkozásokba bevonni a Szegedi Ifjúsági Napon megjelenő 16-29 év közötti korosztályt, amelyeken keresztül az érdeklődő fiatalok tudatosságát és részvételi hajlandóságát növeljük a demokratikus döntéshozatalban. Bízunk benne, hogy sokakat hosszútávon is sikerül bevonzani az általunk szervezett konferenciákra és programokra, ezáltal pedig az ifjúsági érdekképviseletbe.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a fiatalokat és a döntéshozókat szeretnénk jobban összekapcsolni. Az idei évben ezt kívánjuk kiegészíteni olyan globális méretű jelenségekre történő figyelem felhívással, amelyek hazánk és az Európai Unió döntéshozatalát, azok fiataljainak mindennapjait és jövőjét befolyásolják.

A programunk fő eleme az Európai Unió Ifjúsági Párbeszéd folyamata köré épülne. Célunk, hogy különböző interaktív tevékenységeken keresztül megismertethessük a fiatalokkal a hazai és nemzetközi döntéshozatali folyamatokat és azokat a személyeket, akik ezekben a folyamatokban részt vesznek. Aktivitásaink közé különböző interaktív feladatokat emeltünk be, amelyekkel célzottan a 16 és 29 év közötti korosztályt kívánjuk megszólítani.

Egyrészt játékosított programelemeken keresztül szeretnénk a hazai és európai szintű döntéshozatali mechanizmusokkal megismertettetni a fiatalokat. Kötetlen beszélgetések megvalósításával pedig célunk annak megvitatása, hogyan tudnak a fiatalok aktívan bekapcsolódni ezekbe a folyamatokba. Két intézményesített példát is beemelve a programba, személyesen találkozhatnak a magyar Európai Uniós Ifjúsági Delegáltakkal és Magyarország korábbi és jelenlegi ENSZ Ifjúsági küldöttjeivel.

Egy évek óta velünk tartó sikeres kérdőívvel felmérnénk a fiatalok vélekedését és attitűdjét az Ifjúsági Párbeszéd - korábbi Strukturált Párbeszéd - folyamatával kapcsolatosan. Ehhez kapcsolódó témák például a befogadó társadalom, fiatalok jogokkal való felruházása, marginalizált csoportok elérése és bevonása. Ezenkívül célunk tanácsadás biztosítása különböző mobilitási lehetőségekről, amelyek között szerepel a megújuló ESC önkéntesség és az Erasmus+ cserék, megemlítve egyéb lehetőségeket tagszervezeteink vagy partnereink részéről (pl.: AEGEE, AIESEC, BEST, AIESTE, stb).