Motiváció Oktatási Egyesület

Motiváció Egyesület

A Motiváció Oktatási Egyesületet 2012-ben azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését. 

Az Egyesület megoldási lehetőségeket és „jó gyakorlatokat” kíván kidolgozni és működtetni annak érdekében, hogy növelje az érintett érdekcsoportok (elsősorban diákok, szülők, pedagógusok és további szakemberek) motiváltságát és hatékony együttműködését. A Motiváció Oktatási Egyesület hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján.

A Motiváció Egyesület keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg. Az egyesület vezetői a 2007 óta működő Motiváció Hallgatói Mentorprogram alapítói, és a kezdetektől a szakmai irányítói, projektvezetői. A program keretében egy pedagógusjelöltekből álló mentorhálózat működik a szegedi és a hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés támogatása érdekében. A mentorhallgatók feladata, hogy növeljék a hátrányos helyzetű, többségében roma származású általános és középiskolás tanulók tanulmányi eredményességét, enyhítsék beilleszkedési nehézségeiket, illetve csökkentsék a pedagógusok terheit. Az egyesület jelenleg két tanodát koordinál. A Szegeden és Balástyán működő nevelési-oktatási program 30 hátrányos helyzetű diáknak nyújt komplex támogatást fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, IKT-tanfolyamok, valamint sportprogramok szervezésével. Egyesületünk több társasjátékot is kifejlesztett az elmúlt években, amelyek kiválóan alkalmasak a fesztiválon való megjelenésre.

integRÁCIÓ

A 2019-as Civil Faluban a legújabb játékunk, egy Szegedről szóló kooperatív társasjáték mutatkozik be. A társasjáték segítségével a játékosok megismerhetik Szeged értékeit, megismerkedhetnek a helyi nevezetességekkel, valamint fejlődik bennük a szegediség érzelemvilága. A játék számos területen keresztül (helytörténet, régészet, néprajz, sport, underground kultúra, stb.) népszerűsíti a várost és lakóit, ezzel kialakítva és fejlesztve a lokálpatriotizmus értékrendszerét.

A 2019-as Civil Faluban a legújabb játékunk, egy Szegedről szóló kooperatív társasjáték mutatkozik be. A társasjáték segítségével a játékosok megismerhetik Szeged értékeit, megismerkedhetnek a helyi nevezetességekkel, valamint fejlődik bennük a szegediség érzelemvilága. A játék számos területen keresztül (helytörténet, régészet, néprajz, sport, underground kultúra, stb...) népszerűsíti a várost és lakóit, ezzel kialakítva és fejlesztve a lokálpatriotizmus értékrendszerét. Ez a program szervesen kapcsolódna a Szeged 300 programsorozathoz is. Másik társasjátékunk, a Mentortársas segítségével bemutatjuk az oktatási integráció előnyeit, megismertetjük a fiatalokat a hátrányos helyzetű, szegény sorsban élő gyermekek életével, a szegregáció okozta társadalmi és pedagógiai nehézségekkel. Rövidebb, programokkal is készülünk, mint az arcfestés, kvízkitöltés, kitűző készítés.