Dél-Alföldi Regionális Társdalomtudományi Kutatási Egyesület

DARTKE

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet magasan képzett, a társadalomtudomány területén tevékenykedő kutatók hozták létre 2004-ben a céllal, hogy a Dél-alföldi régióban megfigyelhető társadalmi változások és problémák kutatásával a szervezet hozzájáruljon a problémák kezeléséhez, ezáltal pedig a tudásalapú társadalom fejlesztéséhez. 

A DARTKE az elmúlt években helyi, területi és specifikus kutatásokban vett részt, hazai és nemzetközi szinten is bekapcsolódik a tudományos és szakpolitikai diskurzusba. Az Egyesület működése során erős partneri kapcsolatokat alakított ki önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel (kamarák, kormányhivatalok és foglalkoztatási szakigazgatási szerveik), illetve más civil és egyházi fenntartású szervezetekkel. A helyi társadalmi-gazdasági szereplőkkel együttműködik a döntéshozatalban és az egyes projektek végrehajtásában is. A szervezet kapcsolati hálója igen kiterjedt, társadalmi beágyazottsága magas. Az egyesület profilja az elmúlt 10 évben bővült az ifjúság, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés irányába. Kutatóik tudományos munkáját adminisztrációban jártas munkatársak segítik. Kutatóik tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, kurzusokat és képzéseket vezetnek. Munkatársaik részt vesznek tanácsadásban, ifjúságfejlesztésben, tananyagfejlesztésben és tesztelésben, illetve tréningeket vezetnek. Az elmúlt évek során a vállalkozási készség és képesség fejlesztését szolgáló területeken is jártasságot szereztek.

„Ezek a mai fiatalok!”

Egyesületünk sátrában Ötletfás fiataljainkkal találkozhatnak a fesztivállátogató fiatalok, akikkel egyedi kitűzőket, valamint ékszereket készíthetnek (újrahasznosított anyagokból), megismerkedhetnek a roma és nem roma együttműködés lehetőségeivel, de részt vehetnek egy izgalmas, a Szeged 300 rendezvénysorozat legendás helyszíneihez kapcsolódó geocashingen is.

Geocashing - geoládák keresése híres SZIN helyszínekkel, Puszi Posta - egy postaláda, melybe mindenki írhat egy kedves üzenetet és mindenki kaphat cserébe egyet, Kézműves tevékenységek - Ötletfa style, vagyis újrahasznosított anyagokból dísz- és használati tárgyak, Egyedi kitűzőnyomás - a fesztivállátogatók a saját maguk által megálmodott kitűzőket készíthetik el nálunk, Roma memória - memóriajáték híres roma származású személyekkel, Tolerancia üzenetküldő online kampány - a fesztivállátogatók egy táblára felírhatják gondolataikat a toleranciáról, és az Ötletfa FB oldalán a fesztivál ideje alatt online kampányként posztoljuk. Vizuálisan vonzó: sátrunk mindig díszített, de önkéntes fiataljaink sokat járják a fesztivál helyszínét a Puszi Postával, valamint az online kampánnyal is, így nagyon hatékonyan be a tudjuk vonzani a fesztiválozókat a Civil Faluba.