Családbarát Ország Nonprofit Kft.

CSBO
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) a család- és népesedéspolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában működik közre.

A CSBO szervezeti egységeként működik az éjjel-nappal elérhető Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (OKIT). Az OKIT szolgáltatásának elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.
 
A Társaság kiemelt feladatai közé tartozik a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok kialakítása. Ez utóbbi törekvések megvalósítását szolgálja a „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” elnevezésű EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt, amelynek jelszava „Kapcsolj Egyből!”.
 
Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „Családbarát ország” kiemelt projekt fő célja a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba. Stratégiai cél, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend az élet minden színterén: a munkahelyeken, a szolgáltatások igénybevételénél vagy épp a közbeszédben.
 
A Társaság harmadik kiemelt uniós projektje: „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése”. A projekt célja az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához juttatása, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása érdekében, a fejlődésbeli megkésettséggel rendelkező gyermekek mihamarabbi kiszűrése céljából egységes szűrési, mérési, vizsgálati eljárások, ellátási protokollok bevezetésével.
 
Az ifjúsági fesztiválon az EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt kíván részt venni, amelynek átfogó célja a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítése, valamint a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása. További cél, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit és a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot.
 
Ahogy azt a 2017-es ifjúsági fesztiválokon végzett kutatásunk elemzései is mutatják, magas azon fiatalok száma, akiknek van a közvetlen környezetükben krízishelyzetben lévő személy, azonban nem ismerik a segítő szolgáltatásokat. A projekt egyik fő célja, hogy a társadalom széles köre, külön kiemelve a fiatalokat, megismerjék a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal csökkentve a krízishelyzetek kialakulását. Mindezt a telefonos lelki elsősegély szolgálatok elérhetőségeinek népszerűsítésével, telefonos önkéntesek toborzásával kívánjuk megvalósítani. Továbbá naprakész információkat nyújtunk a bántalmazás formáinak, köztük az online zaklatásnak, a kizsákmányolásnak és a kapcsolati erőszaknak a felismeréséről, a segítség lehetőségeiről. Az információk nyújtásában a projekt munkatársai mellett a projekt partnerszervezetei, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) és az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) önkéntesei, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) munkatársai működnek közre.
 
A projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu/
A projekt Facebook-oldala: https://www.facebook.com/kapcsoljegybol/
Tervezett aktivitások:
 
- Két különböző kérdőív kitöltetése. Az egyik a kapcsolati erőszak és bántalmazás kérdéskörét vizsgálja, míg a másik pedig a krízishelyzetekről általánosságban kérdez.
- A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége és az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) önkéntesei, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) munkatársai személyesen beszélgetnek a telefonos lelkisegély szolgálatok hétköznapi működéséről, továbbá mindennapi kihívásairól.
- A projekt kisfilmjének a többszöri lejátszása
- Kvíz: A kérdésekre a válaszok a kiosztott kiadványokban (kifejezetten a fiataloknak szóló kiadvány), valamint a lejátszott kisfilmünkben és a projekt Facebook- és weboldalán lesznek.
- 50x50 cm-es óriáskirakó: a lelkisegély-szolgálatok telefonszámait kell kitenni.
- Célba dobás szivacslabdával, a konzervdobozokba. A konzervdobozokon a lelkisegély-szolgálatok telefonszámai.
- Mikado társasjáték
- mandala készítés
- Dekázás pingponglabdával: a labdákon a lelkisegély-szolgálatok telefonszámai vannak.
- Az aktivitásokban való részvételért kisebb ajándéktárgyak járnak: notesz, kulcstartó, napszemüveg, frizbi, összehajtható kulacs, legyező vagy strandlabda.

 

Szervezet típus: