SZKTT Egyesített Szociális Intézmény

SZKTT ESZI

Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).

Együtt 50

Drogcentrum

Kétféle szolgáltatással jelennénk meg. Prevenciós és információs stand 12.00 -20.00 között. Információs anyag, társasjáték, óvszer, ásványviz, drogtotó kitöltése, egyéni tanácsadás. Party Service szolgáltatásunk 24 órától van jelen a fesztivál területén; segítség a rosszul lévőknek, ártalomcsökkentő eszközök osztása.

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Szeretnénk felhívni a figyelmét a gyermekvédelem fontosságára. Ismerjék meg a veszélyeztetettség fogalmát, jeleit, észlelése esetén a teendőket.

Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona

A SZIN-en való megjelenésünket azért tartjuk fontosnak, mert szeretnénk érzékenyíteni a fiatalokat a probléma irányába. Felhívjuk a figyelmet tevékenységünkre, így ha ők maguk is hasonló élethelyzetbe kerülnének, vagy környezetükbe látnak hasonló nehézségeket, már tudják, hogy hova fordulhatnak.


Hagyomány, érték, sokszínűség.

Amennyire a biztonságos szórakozás elsődleges a fesztivál szervezői számára, intézményünk is arra törekszik a SZIN során. Kiemelt feladatunknak tekintjük mint érték közvetítését a szabadidő hasznos eltöltését. Ahogy a SZIN zenei sokszínűségre törekszik, úgy kínál intézményünk is széles skálán szolgáltatást a hozzánk fordulóknak.

Intézményünk dolgozói régi fesztiválozók, azaz rendelkeznek kellő tapasztalattal azzal kapcsolatban, milyen igényeik vannak a SZIN-re látogatóknak, ehhez próbálnak programjaikkal is igazodni. Az elmúlt évek pozitív visszajelzései is azt mutatják, hogy továbbra is igény mutatkozik tevékenységünkre.


Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

  • A célkitűzéseknek megfelelően kérdőívek kitöltése közben beszélgetéseket kezdeményeznénk a megjelölt témákban.
  • Médiában megjelent események megvilágítása jelzőrendszeri szempontokból.
  • „Veled is megtörténhet” érzékenyítő beszélgetés híres emberek példáival.
  • Gyermeki jog totó
  • Ismereteket bővítő szóróanyagok osztása

Drogcentrum

Az éjszakai, Déli Party Service tevékenység (DPS) időtartama 24 órától 5 óráig tart. A DPS tevékenység alatt nagyon fontosnak tartjuk a folyamatos, aktív megfigyelő szerepet. Így tudjuk azokat az egyéneket, esetleg csoportokat kiszűrni, akiknek ásványvízre, szőlőcukorra, komolyabb elsősegély ellátásra van szüksége. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha rosszul vannak, szóljanak ismerősnek, barátnak, nekünk, vagy a mentősöknek. Hangsúlyozzuk még azt is, hogy nagyon figyeljenek az italukra, nehogy kábítószer kerüljön bele.

Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona

  • az egység bemutatása beszélgetés során
  • érdeklődőknek intézményünkről készített szöveges tájékoztató átadása
  • csillámtetoválás / arcfestés
  • karkötőfonás (SZIN 50 vagy egyéb felirattal is lehetséges)
  • társasjáték