Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A CSBO a család- és népesedéspolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában működik közre. A CSBO működteti az éjjel-nappal elérhető Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Kapcsolj Egyből

A CSBO a „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” című uniós projektjével kíván megjelenni a 2018-as Szegedi Ifjúsági Napokon. Ahogy azt a 2017-es ifjúsági fesztiválokon végzett kutatás elemzései is mutatják, magas azon fiatalok száma, akiknek van a közvetlen környezetükben krízishelyzetben lévő személy, azonban nem ismerik a segítő szolgáltatásokat. A projekt egyik fő célja, hogy a társadalom széles köre, külön kiemelve a fiatalokat, megismerjék a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal csökkentve a krízishelyzetek kialakulását. Mindezt a telefonos lelki elsősegély szolgálatok elérhetőségeinek népszerűsítésével, önkéntesek toborzásával kívánjuk megvalósítani. Továbbá naprakész információkat nyújtunk a bántalmazás formáinak, köztük az online zaklatásnak, a kizsákmányolásnak és a kapcsolati erőszaknak a felismeréséről, a segítség lehetőségeiről. A projekt munkatársai a szegedi S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálattal együtt kívánnak megjelenni, ezzel is támogatva egymás munkáját.


A modern társadalmakban a lelki problémák nagyszámban érintik a fiatalokat. A gyorsuló információs társadalom olyan újszerű problémák elé allátja a fiatalokat, melyekre a generációk közötti távolságok miatt nem találnak szülői mintákat, megküzdési stratégiákat. A gyorsan változó, fiatalokat érintő társadalmi trendek nehéz élethelyzetekkel járhatnak, amelyekkel a fejlődő, érettlen személyiség nem tud megküzdeni, így krízis alakulhat ki. Ebben az esetben a legfőbb problémakörök, a kapcsolati- és az iskolai erőszak, személyiség fejlődési és a drog problémák. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék és bizalommal forduljanak a segítő szolgálatokhoz. A SZIN a hazai ifjúsági kultúra történetében elsőként biztosított olyan biztonságos teret, ahol egyszerre többtízezer fiatal, szabadon hallgathatott elő zenét. A tavalyi sikeres kitelepülés folytatásaként, a szintén közel 50 éves lelkisegélyszolgálattal szeretnénk hozzájárulni a fiatalok lelki egészségéhez. 


A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.(CSBO) munkatársai és a szegedi S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat önkéntesei több állomásból álló kvízjátékkal várják az érdeklődőket. Az interaktív játékos feladatok célja az attitűd formálás, továbbá a bántalmazás áldozatai számára elérhető szolgáltatások népszerűsítése. A kitöltők értékes és hasznos ajándéktárgyakat (többek között kulacsot, csuklópénztárcát) kapnak.
A telefonos lelkisegély szolgálatok önkénteseinek a bevonásával pszichológia teszteket töltetünk ki a fiatalokkal, amelyeket aztán kiértékelnek a szakemberek. Egyúttal a telefonos lelkisegély szolgálatok munkáját is leképezzük a helyszínen; külön kihangsúlyozva a szegedi szolgálat tevékenységét.

A CSBO és a szegedi telefonos szolgálat különféle arculati elemekkel, plakátokkal, képekkel kívánja felkelteni az érdeklődők figyelmét. A fiatalos stílust erősítenék a kihelyezett babzsákok és a telefonos lelkisegély szolgálatokra utaló retró design elemek is.