Motiváció Oktatási Egyesület

Motiváció Egyesület

A Motiváció Oktatási Egyesületet azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését.

IntegRÁCIÓ

Célunk egyfelől, hogy bemutassa az oktatási integráció előnyeit, megismertesse a fiatalokat a hátrányos helyzetű, szegény sorsban élő gyermekek életével, a szegregáció okozta társadalmi és pedagógiai nehézségekkel. Ezen célt saját fejlesztésű társasjátékaink segítségével tudjuk elérni. Mentortársas nevű játékunkban a játékosok egy hátrányos helyzetű gyermek iskolai életútját lehet követni, míg Rendszerhiba nevű játékunkkal abba nyerhetnek bepillantást a játékosok, hogy miként lehetséges az oktatási szegregáció megszüntetése egy településen.

Másfelől a sátrunknál megjelenő fiatalok számára ismertetjük a Motiváció Műhely alá tartozó szervezetek (mint például a Pontus Egyesület) által indított közösségszervező tevékenységeket, melyekbe számos módon lehetősége van a fiataloknak önkéntesként csatlakozni. A Motiváció Műhely közösségszervező programokkal (társasjáték klubok, kreatív minipályázatok, stb…) biztosít lehetőséget a szegedi fiatalok számára, hogy a helyi közösségek életét segítsék.

Célunk hogy bemutassa az oktatási integráció előnyeit, megismertesse a fiatalokat a hátrányos helyzetű, szegény sorsban élő gyermekek életével, a szegregáció okozta társadalmi és pedagógiai nehézségekkel. Ezen célt saját fejlesztésű társasjátékaink segítségével tudjuk elérni. Emellett a Motiváció Műhely szervezeti által indított közösségszervező, közösségépítő projektekbe is biztosítunk csatlakozási lehetőséget.

Minden nap megvalósulnak az érdeklődést felkeltő, úgynevezett bevonó tevékenységek, valamint komplexebb, úgynevezett fő tevékenységek is.

Bevonó tevékenységek:

- Hagyj nyomot: Fehér lepedő és festék segítségével kéznyomokat hagyhatnak az érdeklődők
- Arcfestés: Ingyenes arcfestés, mindenféle igényeknek megfelelően
- Kitűző készítés: Társadalmilag hasznos üzenethordozók készítése az általunk biztosított eszközökkel


Fő tevékenységek:

- Mentortársas: A társasjáték lényege, hogy a játékosok átéljék, milyen hátrányos helyzetű diákként a magyar iskolarendszerben tanulni.
- Rendszerhiba: Társasjátékunk segítségével a játékosok egy elképzelt településen kell, hogy kijavítsák az oktatási rendszer hibáit.
- Kvíz: Kvízünk kitöltése egy, a társasjátékoknál rövidebb idejű lekötöttséget igényel a fesztiválozók részéről. Célja a hátrányos helyzettel, illetve a roma/cigány kisebbséggel kapcsolatos sztereotípiák lebontása.