Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

SZKTT-ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).

Szertelenül - szabadon

Egységünk standos kitelepülést végez szóróanyagokkal, szakmai anyagokkal. Szimulációs szemüvegeket lehet kipróbálni, melyekért cserébe kitűzőt, óvszert, szőlőcukrot, szóróanyagokat gyűjthetnek be az érdeklődők. Emellett játékos formában (pl. tesztek, társasjáték) is nyújtunk információkat. Lehetőséget biztosítunk egyéni tanácsadás igénybevételére is. Kollégáink vízzel, vitaminok pótlásával támogatják a fesztiválozókat.